ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

Advanced A Plus Chinese 學習測驗本 1


หมวดหมู่ : ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนนานาชาติ

หนังสือเรียนภาษาจีนตัวอักษรจีนตัวเต็ม โดยเนื้อหาจะเน้นที่หลักพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาจีน อาทิการสื่อสาร วัฒนธรรม การเชื่อม การเปรียบเทียบและสังคม เป็นต้น โดยคำที่ถูกคัดเลือกมาใช้นั้นเป็นคำที่มักพบเจอในชีวิตประจำวัน บทเรียนในแต่ละบทคัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจและมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” “ประเพณีวัฒนธรรม” และ “การปรับตัวตามประเพณีวัฒนธรรม” พร้อมทั้งภาพการ์ตูนและภาพในชีวิตประจำวันของชาวจีนในประเทศจีน 4 สีประกอบเนื้อหาในบทเรียน

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

汉语乐园(第2版)(英语版)
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 刘富华
ISBN : 9787561938980
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

轻松学中文1·练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 马亚敏 李欣颖
ISBN : 9787561916513
สำนักพิมพ์ : ิ北京语言大学

轻松学中文 课本 1
ราคา : 1,180 บาท
ผู้แต่ง : 马亚敏,李欣颖
ISBN : 9787561916506
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

Advanced A Plus Chinese 學習測驗本 2
ISBN : 9789570834239
สำนักพิมพ์ : 聯經出版

Advanced A Plus Chinese 2
ISBN : 9789570834222
สำนักพิมพ์ : 聯經出版

Advanced A Plus Chinese 1
ISBN : 9789570833409
สำนักพิมพ์ : 聯經出版

Chinese Made Easy WorkBook 5
ISBN : 9789620425936
สำนักพิมพ์ : 三联书店(香港)有限公司

Chinese Made Easy WorkBook 4
ISBN : 9789620425912
สำนักพิมพ์ : 三联书店(香港)有限公司
เหวิน ฝาง ซื่อ เป่า หรือจตุรพิธสมบัติแห่งห้องหนังสือ อันได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก 4 สมบัติล้ำค่าที่ชาวจีนให้ความสำคัญ