ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

HSK真题集 五级 (2014版)


หมวดหมู่ : HSK

หนังสือแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี2014 ซึ่งแต่งโดยคณาจารย์จากสถาบันขงจื้อ หนังสือชุดนี้จะมีทั้งหมด 6 ระดับ แต่ละระดับประกอบไปด้วย แนวข้อสอบจริง5ชุด และเฉลยท้ายเล่ม พร้อมMP3 และกระดาษคำตอบท้ายเล่ม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนได้ด้วยตนเอง

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HSKK真题集-2014版-附MP3光盘一张
ราคา : 400 บาท
ผู้แต่ง : 本社
ISBN : 9787040389814
สำนักพิมพ์ : 高等教育

新汉语水平口语考试HSKK(高级)应试指南(含1MP3)
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 刘芳
ISBN : 9787561935330
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

HSK考试大纲 一级
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部/国家汉办
ISBN : 9787107304187
สำนักพิมพ์ : 人民教育

新HSK速成强化教程 三级(含1MP3)
ราคา : 590 บาท
ผู้แต่ง : 作者:王海峰,陈莉,路云 编著
ISBN : 9787561935552
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

新HSK应试全解析 四级(含1MP3)
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561938355
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

通过新HSK(5级)阅读分类训练
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 王小宁,陈思羽,赵晓琪
ISBN : 9787561934197
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

核心HSK——新汉语水平考试模拟试题集(第六级)
ราคา : 340 บาท
ผู้แต่ง : 徐昌火
ISBN : 9787561927502
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新HSK速成强化教程 口试(中级)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 赵延风
ISBN : 9787561940143
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม