ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

新HSK应试全解析 四级(含1MP3)


ราคา : 580 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561938355
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

《新HSK应试全解析》系列是一套专门为新HSK应试者编写的讲练结合的强化应试教材,由一二级分册、三级分册、四级分册、五级分册、六级分册共五个分册组成。各级分册体例基本一致,分别按照新HSK各级考试的测试内容要求进行模块化讲练,各部分分别由题型说明、答题技巧、重要考点及真题例释、专项练习组成,最后提供3—4套模拟试卷供备考生自测。所有的练习题和模拟试题都配有答案和解析。本系列教材适用于应试者自学和培训班考前辅导。 《新HSK应试全解析》系列以考试大纲和真题为重要依据,对大纲内容和真题进行了全面考察,既有对语言知识点的归纳和总结,又有对出题形式的整理和分析;既关注到了真题中高频词的复现,又考虑到了超纲词的拓展,并将指导训练和水平测试有机结合;既有益于提高应试者的汉语水平,又有益于形成其应试能力。 《新HSK应试全解析 四级》适合HSK(四级)考生备考使用。书中总结听力考试重要考点27项、阅读考试重要考点13项、书写考试重要考点12项,全书练习合四套模拟试卷,并提供四级常用词语搭配等三个实用附录。书中附带听力专项练习及模拟试卷的听力录音MP3一盘。

 

新HSK应试全解析 四级(含1MP3) 作者:李春玲 主编

ISBN..9787561938355

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..580 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/preview6/4586/4586-2_output/web/flipviewerxpress.html

 

新HSK应试全解析 五级(含1MP3)作者:董萃 主编

ISBN..9787561937587

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..690 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/preview6/4587/4587-2_output/web/flipviewerxpress.html

 

新HSK应试全解析 六级(含1MP3)作者:王素梅 主编

ISBN..9787561938362

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..790 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/preview6/4588/4588-2_output/web/flipviewerxpress.html

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HSK考试大纲 一级
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部/国家汉办
ISBN : 9787107304187
สำนักพิมพ์ : 人民教育

新HSK速成强化教程 三级(含1MP3)
ราคา : 590 บาท
ผู้แต่ง : 作者:王海峰,陈莉,路云 编著
ISBN : 9787561935552
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

通过新HSK(5级)阅读分类训练
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 王小宁,陈思羽,赵晓琪
ISBN : 9787561934197
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

核心HSK——新汉语水平考试模拟试题集(第六级)
ราคา : 340 บาท
ผู้แต่ง : 徐昌火
ISBN : 9787561927502
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新HSK速成强化教程 口试(中级)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 赵延风
ISBN : 9787561940143
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语水平考试模拟试题集(第2版) HSK四级
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561947821
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

HSK 8 级精解 ( 语法) + Tape
ISBN : 9787561911761
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新汉语水平考试大纲 HSK 六级
ISBN : 9787100069274
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
风水
ฮวงจุ้ย :风水 :feng shui มาจากคำว่า ลม(ฮวง) และ น้ำ(จุ้ย) ออกเสียงตามสำเนียงจีนแต้จิ๋ว จีนกลางออกเสียงว่า เฟิงสุ่ย