ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

实用泰汉翻译教程


ราคา : 420 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : 高彦德,李志雄
ISBN : 9787561922880
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

《实用泰汉翻译教程》是专为具有中级汉语水平的泰国学生编写的实用语言类教材,由北京语言大学曼谷学院中泰双方专家共同编写。本教程课文选材涉及泰国社会、文化、生活等各方面,贴近泰国国情;语料现代、前卫、规范;以句型翻译为教学本位,全面讲授翻译方法,突出语言比较。课文后特别设计了“词语拼音注释表”,将每课“词语注释”及“补充词语”的汉语部分加注了拼音,方便导游或希望利用本书得到口译训练的使用者选用。另外“课文参考译文及练习参考答案”独立装订成册,既可满足学生课后复习或课下自学的需要,又便于教师对课堂教学进行控制。   通过本书的学习,学生可对两种语言的转换规律有一定认识,从而提高其泰汉翻译技能及使用汉语进行交际的能力。

--------------------------------------------------------------------------

 

目录:

第一课 欢迎您光临泰国

第二课 泰国概况

第三课 泰国美食 专题(一)泰国人名的翻译

第四课 泰国人的性格特点

第五课 值得了解的泰国民俗

第六课 泰国的重要节日 专题(二)

第七课 泰国的政体

第八课 泰国社会的基石--佛教

第九课 花的海洋 专题(三) 数字的翻译

第十课 水果王国——泰国

第十一课 炎黄子孙

第十二课 泰国的华文教育 专题(四) 定语的翻译

第十三课 天使之城——曼谷

第十四课 举世闻名的玉佛寺和大皇宫

第十五课 安达曼海的明珠——普吉岛 专题(五)

第十六课 东方夏威夷——芭堤雅

第十七课 购物天堂——曼谷

第十八课 源远流长的中泰友谊 词语拼音注释表 课文参考译文及练习参考答案

 

实用泰汉翻译教程

ISBN..9787561922880

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..420 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/2560/content.html

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

发展汉语(第2版)高级阅读(Ⅰ)
ราคา : 320 บาท
ผู้แต่ง : 罗青松
ISBN : 9787561930809
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)高级听力(Ⅱ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 700 บาท
ผู้แต่ง : 田卫平
ISBN : 9787561930793
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)高级听力(Ⅰ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 么书君
ISBN : 9787561930700
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)中级听力(Ⅰ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 620 บาท
ผู้แต่ง : 傅由
ISBN : 9787561930649
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)中级口语(Ⅰ)
ราคา : 560 บาท
ผู้แต่ง : 路志英
ISBN : 9787561930687
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)初级听力(Ⅱ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 张风格
ISBN : 9787561930144
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)初级听力(Ⅰ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 790 บาท
ผู้แต่ง : 么书君
ISBN : 9787561930632
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)高级口语(Ⅱ)(含1MP3)
ราคา : 560 บาท
ผู้แต่ง : 李禄兴,王瑞
ISBN : 9787561930717
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
เหวิน ฝาง ซื่อ เป่า หรือจตุรพิธสมบัติแห่งห้องหนังสือ อันได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก 4 สมบัติล้ำค่าที่ชาวจีนให้ความสำคัญ