ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

开开汉语 - 泰国小学中文课本·第1册


ราคา : 390 บาท

หมวดหมู่ : ภาษาจีน(ประถมศึกษา)

本教材专门为泰国小学生设计,适合1~6年级小学生课堂使用。课本内容与泰国小学生实际生活相联系,生动活泼,注重培养学生在情景中学习汉语的兴趣和汉语交际能力。配套练习丰富有趣,在训练言语技能的同时,使孩子的思维能力得到发展。  全套教材共12册,每册分课本和练习册,并配有CD 1盘。每册8课,每课包括课文、生词、扩展、学儿歌(或学古诗)部分。学完本套教材,学生将掌握800个左右汉语生词。

ชื่อหนังสือ..开开汉语 - 泰国小学中文课本·第1册

ISBN..9787561915349

สนพ..北京语言大学

ราคา..390 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/474/content.html

ชื่อหนังสือ..开开汉语 - 泰国小学中文课本·第2册

ISBN..9787561915332

สนพ..北京语言大学

ราคา..310 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/475/content.html

ชื่อหนังสือ..开开汉语 - 泰国小学中文课本·第3册

ISBN..9787561915592

สนพ..北京语言大学

ราคา..310 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/476/content.html

ชื่อหนังสือ..开开汉语 - 泰国小学中文课本·第4册

ISBN..9787561915738

สนพ..北京语言大学

ราคา..310 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/477/content.html

ชื่อหนังสือ..开开汉语 - 泰国小学中文课本·第5册

ISBN..9787561915868

สนพ..北京语言大学

ราคา..310 บาท

ตัวอย่าง..-

ชื่อหนังสือ..开开汉语 - 泰国小学中文课本·第6册

ISBN..9787561915851

สนพ..北京语言大学

ราคา..310 บาท

ตัวอย่าง.. -

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

阳光汉语课本 1A
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 刘骏
ISBN : 9787100083287
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆

新意中文课本01
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 陈健
ISBN : 9787561916834
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

说说唱唱学汉语1
ราคา : 280 บาท
ผู้แต่ง : 龙嘉
ISBN : 9787561922965
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม