ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

公司汉语


ราคา : 350 บาท

หมวดหมู่ : ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ

本书以一家公司的几个人物的活动为主线,配有插图、以戏剧手法编排了许多涉及公司机构、公司设备、日程安排、召开会议、阐述工作计划、讨论业务进展、广告宣传、抱怨与解释、聘请员工、申请休假、职员培训、企业文化、还有实用信函方面的内容。全书共分为四个单元、十六课,每课分为A、B两篇,两篇课文分别从不同的角度反映同一个话题,在两篇中同时出现的生词分别列出,个别课文后无注释,练习基本分三种题型,填空、完成句子、口语练习、每课后有一篇针对本课主题的附录,作不泛读材料。书后附世贸组织相关词汇表。每篇课文4-6课时,本书适合在华留学一年以上或具有初中等水平的留学生使用。本书配有磁带。

第一单元

第一课 公司机构

第二课 办公用品

第三课 日程安排

第四课 召开会议

第二单元

第五课 阐述个人意见

第六课 讨论业务进展

第七课 广告宣传

第八课 抱怨与解释

第三单元

第九课 聘请员工

第十课 申请休假

第十一课 职员培训

第十二课 企业文化

第四单元

第十三课 日常公文之一(会议通知、邀请函及回执)

第十四课 日常公文之二(传真、留言条、备忘录等)

第十五课 布置任务

第十六课 年度规划与报告

附录一 世留组织相关词汇

附录二 生词总表

附录三 部分练习参考答案

ชื่อหนังสือ..่公司汉语

ISBN..9787301057346

สนพ..北京大学

ราคา..350 บาท

ตัวอย่าง..-

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

赢在中国:商务汉语系列教程 基础篇 1(含1CD)
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 季瑾
ISBN : 9787561927847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

商务汉语提高
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 张黎
ISBN : 9787301090398
สำนักพิมพ์ : 北京大学

BCT商务汉语考试应试指南(听·读)
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 丁安琪,岳薇
ISBN : 9787561920589
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

中国城市名片(商务篇)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 常庆丰,邹胜瑛,宋业瑾
ISBN : 9787301149683
สำนักพิมพ์ : 北京大学

经贸初级汉语口语:上册I
ราคา : 420 บาท
ผู้แต่ง : 黄为之
ISBN : 9787561919194
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

基础商务汉语:会话与应用·上册
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 王晓钧,张旺熹,孙德金
ISBN : 9787561914540
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

经贸汉语 (中级)
ราคา : 460 บาท
ผู้แต่ง : 梁镛,王庆云
ISBN : 9787561915783
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

初级实用商务汉语 Basic Business Chinese (BCC)
ราคา : 1,000 บาท
ผู้แต่ง : 刘美如
ISBN : 9787301103999
สำนักพิมพ์ : 北京大学
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ