ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

初级实用商务汉语 Basic Business Chinese (BCC)


ราคา : 1,000 บาท

หมวดหมู่ : ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ

本书使用对象为意在提高商务交际水平并从未学过中文亦无国际商贸知识的零起点或初中级中文学习者,适用于一年制商务强化速成或两年制非强化速成商务课程,亦适用于培训跨国公司派往中国工作的雇员,公司内与中国客户打交道的管理、购销和营销人员,外包、合资及商贸业务谈判代表以及计划前往中国或已在中国留学、游学、旅游或工作的学习者或自学者。本教材以国际商务中实用交际话题为主线,凸显商贸活动中的日常商务知识,商务社交,商务活动以及商务交易内容。强密度、高频率、大容量的强化训练素材及其功能性、基础性、实用性。灵活性、速成性及应用性的语言及文化内容和任务交际型的训练方法旨在*限度地让学习者与其所学的语言及文化融会贯通,学以致用,立竿见影。词汇、课文、句法结构的语言交流练习、语言交际演说操练、商务交际活动及其难易程度都尽可能地适合零起点学习者的实际水平,由浅入深、循序渐进。通过语言的学习让学习者充分了解中国商务文化特点及其相关的国际商贸知识。

前言

PREFACE

UNIT ONE BUSINESS ORIENTATION

第一单元 商务入门

 

LESSON 1 lNTRODUCTION ABOUT CHlNESE LANGUAGE

 

第一课 关于中文的知识

 

LESSON 2 BUSlNESS GREETlNGS AND INTRODUCTlON

 

第二课 商务场合中的问候语及介绍

UNIT TWO BUSINESS INTERACTION

第二单元 商务社交

 

LESSON 3 BUSlNESS FORMS OF ADDRESS

 

第三课 商务场合中的称谓

 

LESSON 4 BUSINESS COMPANIES POSITlONS TlTLES RANK AND BUSINES CARD

 

第四课 商务公司、头衔、职位和名片

 

LESSON 5 BUSINESS WORK UNIT LOCATION PHONE NUMBER AND NATIOI A LITY

 

第五课 商务公司所在地、电话、国籍

UNIT THREE BUSINESS CoMMUNICATION

第三单元 商务交际

 

LESSON 6 BUSINESS STUDlES AND SUBJECTS

 

第六课 商务学习和科目

 

LESSON 7 BUSlNESS WORK EXPERIENCE

 

第七课 商务工作经历

 

LESSON 8 BUSINESS CAREER

 

第八课 商务职业

UNIT FOUR BUSINESS ACTIVITIES

第四单元 商务活动

 

LESSON 9 BUSlNESS CONTACTS

 

第九课 商务联系

 

LESSON 10 BUSINESS VlSIT

 

第十课 商务参观访问

 

LESSON 11 BUSINESS BANQUET AND BUSINESS ARRANGEMENT

 

第十一课 商务宴会和商务活动安排

 

LESSON 12 BUSINESS TRlP RELATED ACTIVITlES

 

第十二课 商务旅行相关活动

 

LESSON 13 INTERNATIONAL TRADE FAIR

 

第十三课 国际商品展销会

UNIT FIVE BUSINESS TRANSACTIoNS

第五单元商务交易

 

LESSON 14 NEGOTIATING A BUSINESS TRANSACTION

 

第十四课 商贸洽谈

 

LESSON 15 PLAClNG A TRADE ORDER AND DATE OF COMMODlTIES DELlVERY

 

第十五课 商贸订货及商品交货日期

 

LESSON 16 MARKETING PRODUCTS AND FUTURE COOPERATlON

 

第十六课 商务营销洽谈与日后合作

APPENDIX

附录

 

NEW WORDS AND EXPRESSIONS

 

PROPER NOUNS

 

ENRICHMENT

 

SUPPLEMENTARY BUSINESS EXPRESSlONS

 

BIBLlOGRAPHY

ชื่อหนังสือ..่BBC初级实用商务汉语

ISBN..9787301103999

สนพ..北京大学

ราคา..1000 บาท

ตัวอย่าง..-

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

赢在中国:商务汉语系列教程 基础篇 1(含1CD)
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 季瑾
ISBN : 9787561927847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

商务汉语提高
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 张黎
ISBN : 9787301090398
สำนักพิมพ์ : 北京大学

BCT商务汉语考试应试指南(听·读)
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 丁安琪,岳薇
ISBN : 9787561920589
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

中国城市名片(商务篇)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 常庆丰,邹胜瑛,宋业瑾
ISBN : 9787301149683
สำนักพิมพ์ : 北京大学

经贸初级汉语口语:上册I
ราคา : 420 บาท
ผู้แต่ง : 黄为之
ISBN : 9787561919194
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

基础商务汉语:会话与应用·上册
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 王晓钧,张旺熹,孙德金
ISBN : 9787561914540
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

经贸汉语 (中级)
ราคา : 460 บาท
ผู้แต่ง : 梁镛,王庆云
ISBN : 9787561915783
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

公司汉语
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 李立 丁安琪
ISBN : 9787301057346
สำนักพิมพ์ : 北京大学
风水
ฮวงจุ้ย :风水 :feng shui มาจากคำว่า ลม(ฮวง) และ น้ำ(จุ้ย) ออกเสียงตามสำเนียงจีนแต้จิ๋ว จีนกลางออกเสียงว่า เฟิงสุ่ย