ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

现代汉语规范字典


ราคา : 980 บาท

หมวดหมู่ : พจนานุกรมที่น่าสนใจ

"现代汉语词典系列"辞书是一套严格遵循国家语委等权威部门颁布的有关语言文字的法规编写而成的权威辞书。整套书包括《现代汉语规范字典》《现代汉语成语辞典》《现代汉语新词语辞典》《现代汉语组词造句词典》《现代汉字歇后语谚语惯用语辞典》《现代汉语同义词近义词反义词词典》等六种。 

《现代汉语规范字典》是其中之一。

《现代汉语规范字典》是我社针对国家颁布的《通用规范汉字表》推出的又一本详解型现代汉字规范性字典。它在《通用规范汉字表》规定的8105字之外,又补入了有实用价值的2000余个单字,并将10000余字分为4个字级。本书的每个单字头下之"【辨析】"栏下,对汉字的音形义进行辨析;"【备考】"栏下,对许多单字的字源、结构、部首的意义特征、简化字的来源和*早的出处、某些繁体字和异体字的调整及其使用时需要注意的事项进行详细探讨。本详解型字典将能更好地满足读者学习、使用现代汉字的需求。

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

中医膏方学辞典
ราคา : 600 บาท
ผู้แต่ง : 艾进伟,杨军
ISBN : 9787537745901
สำนักพิมพ์ : 山西科学技术

实用医学词典(第2版)
ราคา : 1,460 บาท
ผู้แต่ง : 谢启文,于洪昭
ISBN : 9787117094993
สำนักพิมพ์ : 人民卫生出版社

现代汉语同音词词典
ราคา : 360 บาท
ผู้แต่ง : 本书编写组
ISBN : 9787801036254
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆国际有限公司

反义词应用词典
ราคา : 230 บาท
ผู้แต่ง : 徐安崇
ISBN : 9787801263186
สำนักพิมพ์ : 语文出版社

通用规范汉字字典(精装本)
ราคา : 500 บาท
ผู้แต่ง : 王宁
ISBN : 9787100101813
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆

画说汉字:画说1000个汉字的故事
ราคา : 300 บาท
ผู้แต่ง : 思履
ISBN : 9787550260382
สำนักพิมพ์ : 北京联合出版公司

新华成语大词典
ราคา : 1,380 บาท
ผู้แต่ง : 商务印书馆辞书研究中心
ISBN : 9787100064347
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆

远东汉子三千字典
ราคา : 975 บาท
ผู้แต่ง : Dr. Shou-hsin Teng
ISBN : 9789576127939
สำนักพิมพ์ : Far East Book Co.
过年
เทศกาลตรุษจีนกล่าวกันว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคนั้นมีสัตว์ร้ายชื่อว่า “เหนียน” 年 nián