ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

反义词应用词典


ราคา : 230 บาท

หมวดหมู่ : พจนานุกรมที่น่าสนใจ

《反义词应用词典》共收入近三千个词语,编成一千余组反义词。其中以双音及四音词语为主。例句多数出自名家名篇及各类教材,少数见诸全国的各级报刊。

反义词古来有之,对偶、对文等修辞格更使它得到充分应用。有的词义相对,有的词义相反;有的由于语法等特殊现象分别与几个词语在不同义项、不同方面构成反义词。因而,在词条的编排方面,我们遵循以下原则:一个词如果同时有几个反义词,我们就编为一组。如“糊涂”的反义词既有“明白”又有“清楚”且词义、词性等又没有什么变化,就集中在一个词条之下。有的词语与其他几个词语均构成反义词,但构成的方式、内容、角度不同:或相对,或相反,或词义引申,或感情色彩不同。为了讲解清楚,我们就将这些词语分别编在不同的词条之下。如“雪中送炭”与“锦上添花”历来被视为反义词,它们之间意义并不相反,只是一一组相对应的反义词;而“雪中送炭”与“雨后送伞”则是词义相反的一组;“雪中送炭”与“乘人之危”在某种程度上又构成反义,而且感情色彩义非常鲜明地对应。因此,也只能各编为一组。

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

中医膏方学辞典
ราคา : 600 บาท
ผู้แต่ง : 艾进伟,杨军
ISBN : 9787537745901
สำนักพิมพ์ : 山西科学技术

实用医学词典(第2版)
ราคา : 1,460 บาท
ผู้แต่ง : 谢启文,于洪昭
ISBN : 9787117094993
สำนักพิมพ์ : 人民卫生出版社

现代汉语同音词词典
ราคา : 360 บาท
ผู้แต่ง : 本书编写组
ISBN : 9787801036254
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆国际有限公司

通用规范汉字字典(精装本)
ราคา : 500 บาท
ผู้แต่ง : 王宁
ISBN : 9787100101813
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆

现代汉语规范字典
ราคา : 980 บาท
ผู้แต่ง : 张书岩
ISBN : 9787532642656
สำนักพิมพ์ : 上海辞书出版社

画说汉字:画说1000个汉字的故事
ราคา : 300 บาท
ผู้แต่ง : 思履
ISBN : 9787550260382
สำนักพิมพ์ : 北京联合出版公司

新华成语大词典
ราคา : 1,380 บาท
ผู้แต่ง : 商务印书馆辞书研究中心
ISBN : 9787100064347
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆

远东汉子三千字典
ราคา : 975 บาท
ผู้แต่ง : Dr. Shou-hsin Teng
ISBN : 9789576127939
สำนักพิมพ์ : Far East Book Co.