ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

新英汉学习词典


ราคา : 320 บาท

หมวดหมู่ : จีน-อังกฤษ, อังกฤษ-จีน (ฉบับนักเรียน)

专家编写

由资深专家编写,吸收英语教学的*成果,做到了一典多能,一典多用。

收词科学

共收词17000余条。常见词汇,核心词汇和阅读词汇兼容并蓄。

释义精准

释义精准、实用,通俗易懂。并通过大量的例句使读者一目了然,做到融会贯通。

功能丰富

详解词条包括“搭配,用法、短语、例句、辨异、同义词、反义词、派生词、复合词”等学习信息。

注音规范

采用新版国际音标注音。

插图精美

百余幅精美插图,使读者见图明义,提高学习兴趣。

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม