ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

朗文当代高级英语辞典


ราคา : 1,180 บาท

หมวดหมู่ : จีน-อักฤษ, อังกฤษ-จีน

朗文系列词典一直是世所公认的权威英语学习词典。《朗文当代高级英语辞典》(第4版)秉承朗文词典的一贯特色,同时又紧跟时代步伐,让读者体验“鲜活”的当代英语,为之全面提供口语交流、阅读、写作和翻译的解决方案,是英语学习型词典的杰出典范。

·收词全面:收录词条、短语106,000余条,连同释义达207,000条

  

·详解语法:设有“语去”、“词语辨析”和“词语聚焦”专栏,深入剖析语法、近义词

  

·突出搭配:66,000余条醒目的搭配令遣词造句得心应手、自然地道

  

·例证自然:155,000个例证来自现实生活,保证了语言的真实性

  

·注重口语:开辟专栏详解口语短语,有助于提高交际能力

  

·释义简明:释义词汇控制在2000基本词以内,浅显易懂,避免循环查证

  

·同反并收:收录7000余个同义词和反义词,方便记忆,成对掌握

  

·英美兼顾:一以英国英语的拼写、读音和用法为主,同时兼顾美国英语

  

·标注词频:对口语和书面语中最常用的3000词标注词频,便于读者精准掌握

  

·插图丰富:随处可见的插图形象地展示了词语之间的联系与差别

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

新英汉英英汉英词典
ราคา : 780 บาท
ผู้แต่ง : 商务印书馆国际有限公司外语辞书
ISBN : 9787801038180
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆国际有限公司

30000词英汉词典
ราคา : 500 บาท
ISBN : 9787801034854
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆国际有限公司

牛津高阶英语词典(第7版)
ราคา : 990 บาท
ผู้แต่ง : 韦迈乐
ISBN : 9787100054980
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆

英汉.汉英高分子词汇.第二版
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 黄葆同
ISBN : 9787122000446
สำนักพิมพ์ : 化学工业出版社

英汉汉英词典(精编版)
ราคา : 260 บาท
ผู้แต่ง : 非常英语词典
ISBN : 9787119047546
สำนักพิมพ์ : 外文出版社

汉英词典(第三版)缩印本(配全文光盘)——久负盛名的汉英词典新版,配全文光盘的汉英词典
ราคา : 1,180 บาท
ผู้แต่ง : 姚小平
ISBN : 9787560098470
สำนักพิมพ์ : 外语教学与研究

英汉多功能词典
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 高凌
ISBN : 9787119064642
สำนักพิมพ์ : 外文

英汉双解词典 收词科学、功能齐备
ราคา : 200 บาท
ผู้แต่ง : 翰林辞书
ISBN : 9787539284613
สำนักพิมพ์ : 江西教育
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม