ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

Easy Steps To Chinese 8 Textbook - 轻松学中文 8 课本


ราคา : 1,480 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561930007
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

แบบเรียนภาาษาจีน หลักสูตร สำหรับ โรงเรียน นานาชาติ

Easy Steps to Chinese adopts a new approach to teaching Chinese as a foregin language.  It is designed for both primary and secondary school students who are taking Chinese exams, such as GCSE/IGCSE/AS (UK), SAT II/AP (USA), IB Chinese Language B, or for those students who are starting to learn Chinese on their own.

Easy Steps to Chinese has three stages: Stage 1 - Books 1 and 2 /
                                                              Stage 2 - Books 3, 4, 5 and 6 /
                                                        and Stage 3 - Books 7 and 8.

After Completing this series, the students will acquire a vocabulary of approximately 1,600 Chinese characters, and develop confidence in using Chinese to communicate either orally or in wirtten forms.

Example..


本书是《轻松学中文》(英文版)第8册课本,话题涉及高中青少年所关注的话题,如高中毕业典礼致辞、推迟入学申请、高中生活回顾、旅游指南、互联网时代、全球化、脱贫等话题,此外,还着重介绍了海外青少年比较关心的中国文化,如中国人的饮食文化、孔子与中国传统文化、中国教育制度的利弊、中国文化对世界的影响等,利于学生在语言和思维上都从高中向大学阶段过渡。此外,每课提供了丰富的练习,包括“ 口语热身”、 “语言难点”(语法点及练习题)“实际运用”(含口语和写作训练)、“阅读理解”(两篇文章及练习题)等,能有效地帮助学生将所学的汉语知识学以致用,并有利于参加IB和AP汉语考试。

书后附赠录音CD1盘,提供每课课文录音。----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Easy Steps To Chinese 5 Workbook - 轻松学中文 5 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561921296
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 4 Workbook - 轻松学中文 4 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561920008
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 3 Workbook - 轻松学中文 3 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561918906
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 2 Workbook - 轻松学中文 2 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561918111
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 1 Workbook - 轻松学中文 1 练习册
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561916513
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 7 Textbook - 轻松学中文 7 课本
ราคา : 1,480 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561927915
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 6 Textbook - 轻松学中文 6 课本
ราคา : 1,480 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561923818
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Easy Steps To Chinese 5 Textbook - 轻松学中文 5 课本
ราคา : 1,180 บาท
ผู้แต่ง : Yamin Ma / Xin Ying Li
ISBN : 9787561921036
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学
เหวิน ฝาง ซื่อ เป่า หรือจตุรพิธสมบัติแห่งห้องหนังสือ อันได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก 4 สมบัติล้ำค่าที่ชาวจีนให้ความสำคัญ