ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

成功之路 入门篇(含1CD)


ราคา : 320 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : 张辉
ISBN : 9787561921616
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

ตัวอย่าง..

http://www.blcup.com/samples/2196/content.html

《入门篇》是进阶式汉语系列教材《成功之路》的第一册,是为零起点的汉语学习者编写的入门教材。通过本书的学习,学习者能打下良好的汉语普通话语音基础和汉字基础,并掌握一些最基本的日常交际用语。   

全书共有8课,每课均由“跟我说”“(好好儿)学拼音”“语音注释”“练习”和“汉字”五部分组成。其中,练习题均从“听、说、读、写”四个方面对当课所学的语音进行全面的巩固训练,但学习重点应在“听、说、读”的训练上。汉字部分,本书共出现了50个最基本的、成字能力较强的汉字。学会这50个字,可以为学习者下一步的汉字学习打下较好的基础。

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

发展汉语(第2版)高级阅读(Ⅰ)
ราคา : 320 บาท
ผู้แต่ง : 罗青松
ISBN : 9787561930809
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)高级听力(Ⅱ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 700 บาท
ผู้แต่ง : 田卫平
ISBN : 9787561930793
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)高级听力(Ⅰ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 么书君
ISBN : 9787561930700
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)中级听力(Ⅰ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 620 บาท
ผู้แต่ง : 傅由
ISBN : 9787561930649
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)中级口语(Ⅰ)
ราคา : 560 บาท
ผู้แต่ง : 路志英
ISBN : 9787561930687
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)初级听力(Ⅱ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 张风格
ISBN : 9787561930144
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)初级听力(Ⅰ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 790 บาท
ผู้แต่ง : 么书君
ISBN : 9787561930632
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)高级口语(Ⅱ)(含1MP3)
ราคา : 560 บาท
ผู้แต่ง : 李禄兴,王瑞
ISBN : 9787561930717
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学