ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

发展汉语(第2版)高级写作(Ⅱ)


ราคา : 290 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : 岑玉珍
ISBN : 9787561932698
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

ตัวอย่าง..

http://www.blcup.com/preview/3774/web/flipviewerxpress.html

《发展汉语》(第二版)为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,在继承原版《发展汉语》良好架构的基础上,与时俱进,共28册34本。   

本套教材采取“综合语言能力培养与专项语言技能训练相结合”的外语教学及教材编写模式,分为“三个层级、五个系列”,即纵向分为初、中、高三个层次,横向分为综合、听、说、读、写五个系列。其中,综合系列为主干教材,口语、听力、阅读、写作系列为配套教材。本套教材的总体目标是全面发展和提高学习者的汉语语言能力、汉语交际能力、汉语综合运用能力和汉语学习兴趣、汉语学习能力。   

本册为《发展汉语(第二版)高级写作(Ⅱ)》,与《发展汉语(第二版)高级写作(Ⅰ)》相衔接,适合较为熟练地掌握了汉语的基本语法结构,已累积3500个左右汉语词汇,熟悉常见的书面语体表达方式的学习者使用。共12课,每课用2~4课时完成。全书围绕当前社会热点话题及与学生紧密相关的话题展开,通过写作范文的讨论与学习,逐步引导学生掌握本课写作知识要点,提升写作技能,同时,围绕话题设置“边读边练、参考练习”等环节,进一步训练、巩固学生的写作技能。范文趣味性、实用性和可模仿性强,练习紧扣写作要点展开,并由浅入深,课后作文布置得当。通过使用本教材,学习者可不断增强汉语写作的欲望。全书各教学环节标识清晰,非常方便教师教学。

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

发展汉语(第2版)高级阅读(Ⅰ)
ราคา : 320 บาท
ผู้แต่ง : 罗青松
ISBN : 9787561930809
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)高级听力(Ⅱ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 700 บาท
ผู้แต่ง : 田卫平
ISBN : 9787561930793
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)高级听力(Ⅰ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 么书君
ISBN : 9787561930700
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)中级听力(Ⅰ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 620 บาท
ผู้แต่ง : 傅由
ISBN : 9787561930649
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)中级口语(Ⅰ)
ราคา : 560 บาท
ผู้แต่ง : 路志英
ISBN : 9787561930687
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)初级听力(Ⅱ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 张风格
ISBN : 9787561930144
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)初级听力(Ⅰ)(练习与活动+文本与答案,含1MP3)
ราคา : 790 บาท
ผู้แต่ง : 么书君
ISBN : 9787561930632
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

发展汉语(第2版)高级口语(Ⅱ)(含1MP3)
ราคา : 560 บาท
ผู้แต่ง : 李禄兴,王瑞
ISBN : 9787561930717
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม