ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com
 
   

书香

คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เปรียบได้กับครอบครัวนานมี อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เติบใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และนำสิ่งดีๆ ที่ได้เรียนรู้จากคนรุ่นก่อนมาสานต่อ และพัฒนาให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ลูกหลานสืบไป

« ย้อนกลับ

คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เหวิน ฝาง ซื่อ เป่า หรือจตุรพิธสมบัติแห่งห้องหนังสือ อันได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก 4 สมบัติล้ำค่าที่ชาวจีนให้ความสำคัญ