ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

成功之路 冲刺篇1


ราคา : 580 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 于昆
ISBN : 9787561921708
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

《冲刺篇》是进阶式对外汉语系列教材《成功之路》的高级汉语综合课教材。从本书开始,学习者将跨入汉语学习的高级阶段。   
  本书以高级汉语语言学习为主,将中国文化与语言学习融为一体,强调听、说、读、写四项技能的全面训练。全书分为两册,每册6课,共12课,每课包括七大板块:背景阅读与练习、课文、词语讲解与练习、语法讲解与练习、修辞提示与练习、表达与写作、扩展空间。“扩展空间”都包括“名家典藏”“媒体资源”“词语追踪”三部分内容,帮助学习者进一步拓展同一话题的视野。  
  本册为《冲刺篇》第一册,内容包括京城风貌、代际关系、国色天香、文人茶话、超越平凡、秦俑古韵等。学完本册,学生可以掌握400多个生词、24个重点词语、24组近义词辨析、6种复句类型和6项修辞手段。  
  随书附赠录音CD1盘,录有全部课文的配套录音。

 


ชื่อหนังสือ..成功之路 冲刺篇1

ISBN..9787561921708

สนพ..北京语言大学

ราคา..580 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/2199/content.html

 

ชื่อหนังสือ..成功之路 冲刺篇2

ISBN..9787561922484

สนพ..北京语言大学

ราคา..580 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/2490/content.html

 

 

《成功篇》是进阶式对外汉语系列教材《成功之路》的高级汉语综合课教材。

本书内容丰富,选文体裁包括小说、散文、游记、随笔、报告文学、通讯报道、政论文、演讲词、访谈、学术文章等,以高级汉语语言学习为主,将中国文化与语言学习融为一体。全书分为两册,每册6课,共12课。每课包括七大板块:背景阅读与练习、课文、词语讲解与练习、语法讲解与练习、修辞提示与练习、表达与写作、扩展空间。

本册为《成功篇》第一册,内容包括可可西里、京剧人生、客家土楼、探索与发现、深情父亲、人口战略等。学完本册,学生可以掌握500多个生词、30个重点词语、24组近义词辨析,并可了解篇章与修辞、篇章的组织手段、语体风格与篇章的关系等方面的知识。

随书附赠配套录音MP3 1盘,录有全部课文内容。

ชื่อหนังสือ..成功之路 成功篇1

ISBN..9787561921777

สนพ..北京语言大学

ราคา..650 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/2207/content.html

 

ชื่อหนังสือ..成功之路 成功篇2

ISBN..9787561922538

สนพ..北京语言大学

ราคา..650 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/2489/content.html

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ