ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

商务汉语提高


ราคา : 720 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 张黎
ISBN : 9787301090398
สำนักพิมพ์ : 北京大学

商务汉语系列教材是国家汉办规划教材。本系列教材以对华商务活动为背景,并以交际功能为纲组织语言项目,重在口语会话。《商务汉语提高》(应酬篇、办公篇、业务篇)针对已经掌握一点简单汉语的学习者,训练基本商务信息交流语言交际技能。适用于只具有一点汉语基础的工商界人士以及其他希望学习一些基础商务汉语的人。本教材采用印刷文本和多媒体材料相结合的方式,学习者和教师可以充分地利用多媒体材料进行学习和教学。

应酬篇

第1课 请您参加

第2课 请笑纳

第3课 请大家举杯

第4课 我来买单

办公篇

第5课 请处理一下这些文件

第6课 总经理想见见你

第7课 请大家努力完成新的工作

第8课 日程已经安排好了

第9课 下午五点开会

业务篇

第10课 我向您介绍一下我们的企业

第11课 请看这边

第12课 这就是我们的产品

第13课 请谈谈您的看法

第14课 产品的市场表现如何

第15课 请您报价

第16课 希望贵言能早一点儿交货

第17课 我们希望采用信用证支付方式

第18课 我可以提几个要求吗

第19课 公司已经作出决定

第20课 我们愿作出承诺

词语索引

练习参考答案

ชื่อหนังสือ..商务汉语人门

ISBN..9787301087442

สนพ..北京大学

ราคา..600 บาท

ตัวอย่าง..-

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

BCT商务汉语考试应试指南(听·读)
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 丁安琪,岳薇
ISBN : 9787561920589
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

中国城市名片(商务篇)
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 常庆丰,邹胜瑛,宋业瑾
ISBN : 9787301149683
สำนักพิมพ์ : 北京大学

泰王国民商法典
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 谢尚果 周喜梅
ISBN : 9787509348765
สำนักพิมพ์ : 中国法制
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ