ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

Han Yu Ting Li Jiao Cheng 2 (2nd Edition) - 汉语听力教程 2 (修订版)


ราคา : 580 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : Yang Xuemei, Hu Bo - 杨雪梅,胡波
ISBN : 9787561925362
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Han Yu Ting Li Jiao Cheng แบบเรียนภาษาจีน สำหรับแน่นการฟัง ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงมา แบบเรียนชุดนี้ มี ทั้งหมด 3 ระดับ

ตัวอย่างในเล่ม

----------------------------------------

本教程是“对外汉语本科系列教材  一年级教材”《汉语教程》修订本的配套听力教材,也可以作为初级听力训练教材单独使用。

      配合《汉语教程》修订本,本教程调整了语法项目、生词选用等教学内容,增加了听后回答、提问、填空等功能性练习,并比较严格地控制了录音文本的生词量,除长篇短文外,其他训练内容基本上用《汉语教程》修订本出现的词语编写。第一册30课,第二册20课,第三册30课。

     本教程的《学习参考》和配套录音很有特色,设计和制作充分考虑了使用者的需要。《学习参考》包括录音文本和答案等,方便有需求的学生自主学习。录音MP3预留了做题时间,在练习项目上还标注了起始时间,方便操作。

     课本和《学习参考》、录音MP3一同定价销售。

    第二册供第一学期下半学期使用。第二册侧重语段和语义的理解训练,增加了一些训练联想能力和概括能力的题型,还增加了一些学生自主学习的内容,以训练学生的汉语交际能力。第二册内容比第一册增加了一倍,建议授课学时为每课2学时。

 

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956854
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

เบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956403
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956397
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955697
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955680
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语二语字词教学(第2版)Teaching Chinese as a Second Language: Character and Word Acquisition and Instruction
ราคา : 660 บาท
ผู้แต่ง : 沈禾玲
ISBN : 9787561955918
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

300词畅游中国(泰语版)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 林美淑
ISBN : 9787561953358
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
พ่อ