ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

360 Standard Sentences In Chinese Conversations 2 - 标准汉语会话360句(2)


หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : Máo yuè - 毛悦
ISBN : 9787561952139
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Biao Zhun Han Yu Hui Hua 360 Ju (1) เป็นแบบเรียนภาษาจีน สำหรับแน่นการสนทนาภาษาจีน จากง่ายไปยาก เป็นแบบเรียนสนทนาที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นแบบเรียนที่ใช้อบรมการสอบวัดระดับภาษาจีน Han Yu Shui Pin Kao Shi (HSKK) หรือ 汉语水平口语考试(HSKK)

 

ตัวอย่างในเล่ม..

 

----------------------------------------

最新短期汉语口语教材 汉语水平口语考试(HSKK)指定教程

《标准汉语会话360句》是一套简单实用、快速有效的速成汉语口语教材,分1-4册,针对4-16周短期班设计。4册共收入360个日常表达所使用的高频标准句,内容从零起点开始,涵盖30多个话题、60多种功能、90多个语言点、1000多个常用词。每课分标准句、会话、词语扩展、语言点、替换表达、课堂活动、语音、文化等几个部分,旨在短时间内有效提高学习者的口语交际能力。

1.语句真实自然。选取自然语境下高频使用的典型标准汉语口语,避免教授人为编制的课堂汉语,让学习者能够学以致用。

2.会话短小实用。会话内容源于真实交际情境,贴近生活,编排自然,聚焦当前话题的核心表达功能,减轻学习者的学习压力。

3.词汇聚合扩展。采用主题词汇聚合学习的方式,配合插图扩展相关词汇,以生动的形式解决词汇难题,让学习者迅速增加基础词汇量,满足交际需求。

4.练习新颖有趣。既有传统练习又有活动式练习,形式活泼丰富,内容由易到难,机械性操练和灵活运用自然过渡,有效提高学习兴趣和效率。

5.融合媒体技术。会话课文采用高清情景视频形式呈现,标准句、会话及生词部分既提供录音文件(扫描封底二维码或登录www.blcup.com教材页面获取)又可随文点读(点读笔单独购买)。

----------------------------------------

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956854
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

เบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956403
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956397
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955697
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955680
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语二语字词教学(第2版)Teaching Chinese as a Second Language: Character and Word Acquisition and Instruction
ราคา : 660 บาท
ผู้แต่ง : 沈禾玲
ISBN : 9787561955918
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

300词畅游中国(泰语版)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 林美淑
ISBN : 9787561953358
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学