ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

Official Examination Paper of HSK (2018) Level 3 - 汉语水平考试真题集 HSK 三级 2018 版


ราคา : 660 บาท

หมวดหมู่ : สนพ. PEP - 人民教育
ผู้แต่ง : 孔子学院总部 / 国家汉办
ISBN : 9787107329623
สำนักพิมพ์ : PEP - 人民教育

ข้อสอบ HSK ระดับ 3  ปี 2018 มีข้อมสอบ 5 ชุดในเล่ม

汉语水平考试(HSK)是孔子学院总部/国家汉办主办,汉考国际研发、实施的一项国际汉语能力标准化考试,重点考查汉语非*语言的考生在生活、学习和工作中运用汉语进行交际的能力。

为了满足全球HSK考生的强烈需求,孔子学院总部/国家汉办组织出版《汉语水平考试真题集》(2018版)系列。该系列图书共6册,分别对应HSK一至六级。这是官方首次出版HSK真题资源

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Official Examination Paper of HSK (2018) Level 6 - 汉语水平考试真题集 HSK 六级 2018 版
ราคา : 850 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部 / 国家汉办
ISBN : 9787107329647
สำนักพิมพ์ : PEP - 人民教育

Official Examination Paper of HSK (2018) Level 5 - 汉语水平考试真题集 HSK 五级 2018 版
ราคา : 760 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部 / 国家汉办
ISBN : 9787107330094
สำนักพิมพ์ : PEP - 人民教育

Official Examination Paper of HSK (2018) Level 4 - 汉语水平考试真题集 HSK 四 级 2018 版
ราคา : 680 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部 / 国家汉办
ISBN : 9787107329616
สำนักพิมพ์ : PEP - 人民教育

Official Examination Paper of HSK (2018) Level 1 - 汉语水平考试真题集 HSK 一级 2018 版
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部 / 国家汉办
ISBN : 9787107329661
สำนักพิมพ์ : 人民教育
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม