ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

泰国通史


ราคา : 600 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 段立生
ISBN : 9787552007275
สำนักพิมพ์ : 上海社科院

段立生所著的《泰国通史》比较系统地叙述了泰国这个文明古国自古至今的历史,即自史前时期、前素可泰王朝时期、素可泰王朝时期、阿瑜陀耶王朝时期、吞武里王朝时期至曼谷王朝的历史,以及自拉玛五世以来泰国融入世界、走向现代化的发展过程。 本书的具有以下这些特点:一是作者通晓中文、泰文和英文,广泛收集各语种文献史料,尤其是充分运用珍贵的中文史料来描述古代泰国历史,形成了本书的一个亮点;二是作者在泰国生活了10多年,走遍了整个泰国,采用实地考察泰国人文地理与史籍记载进行比较研究的方法,生动显示了历史的细节和真实感;三是注重考察泰国吸收和融合印度文化和中国文化等外来文化的历史过程,论述了泰国这个佛教 的特点。前言 第一章 史前时期 一、班清文化 二、班菩史前文化遗址 三、泰国的铜鼓 作者点评 第二章 前素可泰王朝时期 一、谌离国和夫甘都卢国 二、金邻国 三、盘盘国 四、堕罗钵底国 五、赤土国 六、狼牙修国 七、单马令国 八、女王国 九、八百媳妇国 作者点评 第三章 素可泰王朝时期 一、泰族的起源 二、素可泰王朝的建立 三、素可泰旧城遗址 四、素可泰的政治体制 五、素可泰的文化艺术 六、素可泰王朝的灭亡 作者点评 第四章 阿瑜陀耶王朝时期 一、建都阿瑜陀耶城 二、对外扩张版图 三、创建萨克迪纳制 四、阿瑜陀耶王朝与中国的关系 五、阿瑜陀耶王朝时期的外籍侨民 六、与西方殖民主义的斗争 七、阿瑜陀耶的佛教和文化艺术 八、泰缅战争和阿瑜陀耶王朝的灭亡 作者点评 第五章 吞武里王朝时期 一、郑信的家世与生平 二、郑信领导的驱缅复国斗争 三、吞武里王朝时期的暹罗社会 四、吞武里王朝与清朝政府的关系 五、吞武里王朝的灭亡 作者点评 第六章 曼谷王朝初期 一、曼谷王朝初期的泰国社会 二、曼谷王朝初期的佛教和文化艺术 三、曼谷王朝初期的对外政策及西方殖民者的卷土重来 四、《鲍林条约》的签订及带来的社会危机 五、拉玛四世和拉玛五世的改革 作者点评 第七章 次世界大战前后的泰国 一、 次世界大战前后暹罗的内政和外交 二、拉玛七世的《文官条例》和《僧人条例》 作者点评 第八章 1932年政变和君主立宪制的确立 一、1929—1933年的世界经济危机对暹罗的冲击 二、1932年6月24日政变 三、保皇派的复辟及其失败 作者点评 第九章 第二次世界大战期间的泰国 一、日本法西斯与第二次世界大战 二、战时銮披汶·颂堪政府及“大泰民族主义” 三、从废除不平等条约到执行亲日的外交路线 四、泰国人民反对日本侵略者的斗争 五、日本投降与战后自由泰政府 作者点评 第十章 拉玛九世领导下的现代泰国 一、拉玛九世生平 二、拉玛九世时代的泰国政治与历届内阁 三、当代泰国的经济 四、当代泰国的宗教 五、当代泰国的文化与教育 六、当代泰国与中国的关系 作者点评 附录一 泰国历代王朝年表 一、前素可泰王朝时期(公元1—13世纪) 二、素可泰王朝时期(1238—1419年) 三、阿瑜陀耶王朝时期(1350—1767年) 四、吞武里王朝时期(1767—1782年) 五、曼谷王朝时期(1767—) 附录二 泰国历届政府 任职日期表 附录三 参考书目 一、中文书籍 二、英文书籍 三、泰文书籍

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

泰国民俗与文化(第二版)
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 戚盛中
ISBN : 9787301285923
สำนักพิมพ์ : 北京大学

文化震撼之旅:泰国 [Thailand]
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : [英] 罗伯特·库泊,南萨帕·库泊
ISBN : 9787563731053
สำนักพิมพ์ : 旅游教育出版社

异域密码之泰国异闻录
ราคา : 330 บาท
ผู้แต่ง : 羊行屮
ISBN : 9787510835261
สำนักพิมพ์ : 九州出版社

大曼谷(LIKE!遊世界)
ราคา : 560 บาท
ผู้แต่ง : 郭良蕙
ISBN : 9789888202980
สำนักพิมพ์ : 郭良蕙出版社

超惠游 泰国
ราคา : 500 บาท
ผู้แต่ง : 藏羚羊旅行指南编辑部
ISBN : 9787200131024
สำนักพิมพ์ : 北京出版社

人在泰国,入乡随俗
ราคา : 250 บาท
ผู้แต่ง : (马来)叶肯尼//(泰)戈登
ISBN : 9787517601708
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆

泰国概论
ราคา : 380 บาท
ผู้แต่ง : 陈晖,熊韬
ISBN : 9787510018343
สำนักพิมพ์ : 世界图书

泰语构词研究
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 何冬梅
ISBN : 9787222137325
สำนักพิมพ์ : 云南人民