ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

发展汉语(第2版)中级阅读(Ⅰ)


ราคา : 290 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : 徐承伟
ISBN : 9787561931233
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

ตัวอย่าง..
http://www.blcup.com/preview2/3787/flipviewerxpress.html

《发展汉语》(第二版)为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,在继承原版《发展汉语》良好架构的基础上,与时俱进,共28册34本。 本套教材采取“综合语言能力培养与专项语言技能训练相结合”的外语教学及教材编写模式,分为“三个层级、五个系列”,即纵向分为初、中、高三个层次,横向分为综合、听、说、读、写五个系列。其中,综合系列为主干教材,口语、听力、阅读、写作系列为配套教材。本套教材的总体目标是全面发展和提高学习者的汉语语言能力、汉语交际能力、汉语综合运用能力和汉语学习兴趣、汉语学习能力。

阅读系列共4册,本册为《发展汉语· 中级阅读》(I),是《发展汉语·初级读写》(II)的晋级衔接教材。适合具有中级汉语水平、大致掌握2000—2500常用词汇的汉语学习者使用。 本书共15课,每课共5篇文章。第8课和第15课为复习课,每课7篇文章。本书发展第一版编写理念,强调尊重学习者实际语言生活中的阅读习惯,每课区别为细读、通读、略读、查读等四种阅读方式来训练学习者的阅读能力。选文来自报刊、图书和网络等媒体的鲜活语料,注重内容的时代性和实用性,练习形式丰富多样。学完本书,在快速提高学习者各种书面语体及语域风格文章的阅读能力的同时,也使学习者感受与了解鲜活、真实的当代中国。   

《发展汉语》(第二版)为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,在继承原版《发展汉语》良好架构的基础上,与时俱进,共28册34本。   

本套教材采取“综合语言能力培养与专项语言技能训练相结合”的外语教学及教材编写模式,分为“三个层级、五个系列”,即纵向分为初、中、高三个层次,横向分为综合、听、说、读、写五个系列。其中,综合系列为主干教材,口语、听力、阅读、写作系列为配套教材。本套教材的总体目标是全面发展和提高学习者的汉语语言能力、汉语交际能力、汉语综合运用能力和汉语学习兴趣、汉语学习能力。   

阅读系列共4册,本册为《发展汉语· 中级阅读》(I),是《发展汉语·初级读写》(II)的晋级衔接教材。适合具有中级汉语水平、大致掌握2000—2500常用词汇的汉语学习者使用。 本书共15课,每课共5篇文章。第8课和第15课为复习课,每课7篇文章。本书发展第一版编写理念,强调尊重学习者实际语言生活中的阅读习惯,每课区别为细读、通读、略读、查读等四种阅读方式来训练学习者的阅读能力。选文来自报刊、图书和网络等媒体的鲜活语料,注重内容的时代性和实用性,练习形式丰富多样。学完本书,在快速提高学习者各种书面语体及语域风格文章的阅读能力的同时,也使学习者感受与了解鲜活、真实的当代中国。

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956854
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

เบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956403
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956397
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955697
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955680
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语二语字词教学(第2版)Teaching Chinese as a Second Language: Character and Word Acquisition and Instruction
ราคา : 660 บาท
ผู้แต่ง : 沈禾玲
ISBN : 9787561955918
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

300词畅游中国(泰语版)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 林美淑
ISBN : 9787561953358
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ