ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

HSK真题集 三级 (2014版)


ราคา : 600 บาท

หมวดหมู่ : สนพ. HEP - 高等教育
ISBN : 9787040389777
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

หนังสือแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี2014 ซึ่งแต่งโดยคณาจารย์จากสถาบันขงจื้อ หนังสือชุดนี้จะมีทั้งหมด 6 ระดับ แต่ละระดับประกอบไปด้วย แนวข้อสอบจริง5ชุด และเฉลยท้ายเล่ม พร้อมMP3 และกระดาษคำตอบท้ายเล่ม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนได้ด้วยตนเอง

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HSKK真题集-2014版
ราคา : 400 บาท
ISBN : 9787040389814
สำนักพิมพ์ : 高等教育

HSK真题集 五级 (2014版)
ราคา : 670 บาท
ISBN : 9787040389791
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

HSK真题集 四级 (2014版)
ราคา : 640 บาท
ISBN : 9787040389784
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

HSK真题集 二级 (2014版)
ราคา : 550 บาท
ISBN : 9787040389760
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

HSK真题集 一级 (2014版)
ราคา : 450 บาท
ISBN : 9787040389753
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม