ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

HSKK真题集-2014版


ราคา : 400 บาท

หมวดหมู่ : สนพ. HEP - 高等教育
ISBN : 9787040389814
สำนักพิมพ์ : 高等教育

《HSKK真题集(2014版)》包含相应等级的真题和答案各5套,并配有听力录音、听力文本和答题卡。希望本套真题集成为广大考生和汉语学习者的实用助手。

目录

H71001试卷

H71001卷录音材料

H71002试卷

H71002卷录音材料

H71208试卷

H71208卷录音材料

H71209试卷

H71209卷录音材料

H71210试卷

H71210卷录音材料

H81001试卷

H81001卷录音材料

H81002试卷

H81002卷录音材料

H81208试卷

H81208卷录音材料

H81209试卷

H81209卷录音材料

H81210试卷

H81210卷录音材料

H91001试卷

H91001卷录音材料

H91002试卷

H91002卷录音材料

H91208试卷

H91208卷录音材料

H91209试卷

H91209卷录音材料

H91210试卷

H91210卷录音材料

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HSK真题集 五级 (2014版)
ราคา : 670 บาท
ISBN : 9787040389791
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

HSK真题集 四级 (2014版)
ราคา : 640 บาท
ISBN : 9787040389784
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

HSK真题集 三级 (2014版)
ราคา : 600 บาท
ISBN : 9787040389777
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

HSK真题集 二级 (2014版)
ราคา : 550 บาท
ISBN : 9787040389760
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

HSK真题集 一级 (2014版)
ราคา : 450 บาท
ISBN : 9787040389753
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社