ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

YCT 标准教程 1


ราคา : 650 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 苏英霞
ISBN : 9787040423679
สำนักพิมพ์ : 高等教育

中小学生汉语考试(YCT)是一项国际汉语能力标准化考试,考查汉语非第一语言的中小学生在日常生活和学习中运用汉语的能力。在真题分析的基础上,本着“考教结合”的理念《YCT标准教程(1)》应运而生

ชื่อหนังสือ..YCT标准教程(1)

ISBN..9787040423679

สนพ..高等教育

ราคา..650 บาท

ตัวอย่าง.. -

Lesson 1 你好!Hello!

Lesson 2 你叫什么?What’s your name?

Lesson 3 他是谁?Who is he?

Lesson 4 我家有四口人。There are four people in my family.

Lesson 5 我6岁。I’m 6 years old.

Lesson 6 你的个子真高!You’re so tall!

Lesson 7 这是谁的狗?Whose dog is this?

Lesson 8 我去商店。I’m going to the store.

Lesson 9 今天星期几?What day is it today?

Lesson 10 现在几点?What time is it?

Lesson 11 你吃什么?What would you like to eat?

Lesson 12 复习 Review 词语表 Vocabulary

 

ชื่อหนังสือ..YCT标准教程(2)

ISBN..9787040441673

สนพ..高等教育

ราคา..650 บาท

ตัวอย่าง.. -

Lesson 1 我可以坐这儿吗? May I sit here?

Lesson 2 你早上几点起床? When do you get up in the morning?

Lesson 3 你的铅笔呢? Where is your pencil?

Lesson 4 书包里有两本书。There are two books in the schoolbag

.

Lesson 5 你会不会做饭? Can you cook?

Lesson 6 包子多少钱一个? How much is one baozi?

Lesson 7 今天比昨天热。Today is hotter than yesterday.

Lesson 8 马丁比我大三岁。Martin is three years older than me.

Lesson 9 你今天做什么了? What did you do today?

Lesson 10 你怎么了? What’s wrong with you?

Lesson 11 我来北京一年了。I’ve been in Beijing for one year.

Lesson 12 复习 Review

 

ชื่อหนังสือ..YCT标准教程(3)

ISBN..9787040445909

สนพ..高等教育

ราคา..720 บาท

ตัวอย่าง.. -

Lesson 1 我三年级。I’m in the third grade.

Lesson 2 你喜欢什么运动? What’s your favorite sport?

Lesson 3 我在画画儿呢。I’m drawing a picture.

Lesson 4 喂,您好! Hello!

Lesson 5 再吃几个。Have some more.

Lesson 6 我能自己穿。I can put it on by myself.

Lesson 7 生日快乐! Happy birthday!

Lesson 8 下雪了。It’s snowing.

Lesson 9 笑一笑! Smile!

Lesson 10 谁跑得快? Who runs fast?

Lesson 11 妈妈把糖给弟弟了。Mom has given the candy to your brother.

Lesson 12 复习 Review

 

ชื่อหนังสือ..YCT标准教程(4)

ISBN..9787040448443

สนพ..高等教育

ราคา..720 บาท

ตัวอย่าง.. -

Lesson 1 我们有一百零八个学生。We have 108 students.

Lesson 2 你学汉语多长时间了?How long have you been learning Chinese?

Lesson 3 早上八点半就开门。It opens as early as 8:30 in the morning.

Lesson 4 我感冒了。I have a cold.

Lesson 5 把门关上。Close the door.

Lesson 6 你去过我们的新教室吗?Have you been to our new classroom?

Lesson 7 你们每天怎么去学校?How do you go to school every day?

Lesson 8 要下雨了。It’s going to rain.

Lesson 9 你是什么时候去的?When did you go there?

Lesson 10 爸爸为什么不休息?Why doesn’t Dad have a rest?

Lesson 11 它长得很快。 It grows really fast.

Lesson 12 复习 Review

 

ชื่อหนังสือ..YCT标准教程(5)

ISBN..9787040454529

สนพ..高等教育

ราคา..820 บาท

ตัวอย่าง.. -

Lesson 1 你对中国功夫感兴趣吗?Are you interested in Chinese kung fu?

Lesson 2 兔子更可爱。Rabbits are even cuter.

Lesson 3 电梯坏了。There is something wrong with the elevator.

Lesson 4 每个人都有自己的习惯。Everyone has their own habits.

Lesson 5 他们多么年轻啊! They’re so young!

Lesson 6 站着的还是坐着的? The one standing or the one sitting?

Lesson 7 我经常去体育馆锻炼身体。I often go to the gym to work out.

Lesson 8 北京一共有四个季节。Beijing has four seasons altogether.

Lesson 9 冰激凌既好吃又便宜。The ice cream is delicious and cheap.

Lesson 10 你的汉语会越来越好。Your Chinese will get better and better.

Lesson 11 来一盘羊肉饺子。I’d like a plate of lamb dumplings.

Lesson 12 坐飞机或者坐火车都可以。You can either take the plane or the train.

Lesson 13 我先帮你补牙。I’ll do the filling for you first.

Lesson 14 我打算去中国旅游。I’m planning to go travelling in China.

Lesson 15 复习 Review

 

ชื่อหนังสือ..YCT标准教程(6)

ISBN..9787040463453

สนพ..高等教育

ราคา..820 บาท

ตัวอย่าง.. -

Lesson 1 我属猴。I was born in the year of the monkey.

Lesson 2 他数学好极了。He’s really good at math.

Lesson 3 小鸟正在唱歌。The little birds are singing.

Lesson 4 你打扫一下房间好吗? Can you clean the room please?

Lesson 5 你太马虎了! You are so careless!

Lesson 6 你表演什么? What role did you play?

Lesson 7 他们不是双胞胎。They are not twins.

Lesson 8 小鱼被小猫吃了。The little fish was eaten by the kitten.

Lesson 9 他家搬到动物园附近了。He moved house, near the zoo.

Lesson 10 月亮离我们多远? How far is the moon from us?

Lesson 11 我用帽子换你的盘子。Let me swap my hat for your plate.

Lesson 12 以后要注意。Be more careful in the future.

Lesson 13 我爱吃辣的。I like spicy food.

Lesson 14 有的熊猫一直睡觉。Some pandas slept all the time.

Lesson 15 复习 Review

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

YCT考试大纲与应考指南(一级)
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 国家汉办/孔子学院总部
ISBN : 9787040457872
สำนักพิมพ์ : 高等教育

新中小学生汉语考试真题集 YCT 一级 (2012版)
ราคา : 440 บาท
ผู้แต่ง : 国家汉办/孔子学院总部
ISBN : 9787100090728
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม