ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

Han Yu Jiao Cheng (3rd Edition) 1 B - 汉语教程 ( 第3版) 第一册 下


ราคา : 420 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : Yángjìzhōu - 杨寄洲
ISBN : 9787561945476
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Han Yu Jiao Cheng แบบเรียนภาษาจีนที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ซึ่งได้ปรับปรุงมาเป็นครั้งที่ 3 (3rd Edition) โดยแบบเรียนชุดนี้ จะเน้นเรื่อง ฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยเริ่มตั้งแต่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน จนถึงระดับสูง แบบเรียนชุดนี้ มี ทั้งหมด 6 เล่ม 


ตัวอย่างในเล่ม..

----------------------------------------

《汉语教程》是为来华留学的汉语学习者编写的一套综合汉语教材。包括6个分册,可供设有本科学历教育的教学单位使用一年。《汉语教程》是来华留学本科学历教育中使用最广泛、最有影响力的汉语教材之一。前两版累计销量已超200万册。

本书是第3版第一册上,共15课。从零起点入手,前10课集中进行语音教学,而后进入语法句型教学阶段。每课的体例大致为课文、生词、注释、语音/语法、练习等。课文以实用会话为主,是语法和词语的语用场;生词均为基本常用词;练习设计题型丰富,包含了理解性、模仿性和交际性练习等。

 ----------------------------------------

1. 更具时代感和实用性:第3版更新了过时的内容,更具时代感;同时课文和阅读材料更紧贴学生实际,更加好教、好学、好用。 

2. 语言要素的编排更严谨、实用:语音阶段的项目安排和表述更精准,重点更突出,表格化设计更实用;句型阶段语法点的选取和编排更合理、系统,注重循序渐进、步步提升,呈现方式注重直观化、图表化。

3. 练习设计和编排更加合理:练习设计遵循理解、模仿、记忆、熟巧、应用的言语习得过程,题型丰富,理解性练习、模仿性和交际性练习形成梯度。

4. 配有丰富的数字资源:全书配有供教师备课上课的电子教案、课件、练习答案、音频,以及供学生上课的《同步学习指导》手册等,使教和学均更加便利、有效。

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956854
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

เบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956403
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956397
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955697
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955680
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语二语字词教学(第2版)Teaching Chinese as a Second Language: Character and Word Acquisition and Instruction
ราคา : 660 บาท
ผู้แต่ง : 沈禾玲
ISBN : 9787561955918
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

300词畅游中国(泰语版)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 林美淑
ISBN : 9787561953358
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学