ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

New Concept Chinese Textbook 5 - 新概念汉语(英语版)课本 5


ราคา : 780 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : Cuī Yǒng Huá - 崔永华
ISBN : 9787561950654
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

หนังสือแบบเรียนชุด “New Concept Chinese “ โดยแบบเรียนชุดนี้ เมื่อเราได้เรียนแล้ว จะสามารถเอาไปไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดคุย การเขียน เรื่องไวยกรณ์จีน เรียนจบเล่ม 1 นี้ สามารถสอบ HSK ระดับ 5 ได้

 

ตัวอย่างในเล่ม..

----------------------------------------

新概念汉语》五、六册内容主要取材于反映中国当代人生活的电视节目——《中国梦想秀》。精选其中可以帮助外国人了解、理解普通中国人生活及有助于提高外国人汉语交际能力的内容。

本册教材共20课,每课1个话题,分为课文和练习两个部分。(1)课文。每课的第一部分是主课文。各个单元的前3课课文是对一期《中国梦想秀》内容的简短介绍,以及其中涉及的生词和语法点。各单元最后1课的课文是一段自编短文,反映普通中国人的生活。(2)练习。每课的第二部分是相关练习,各单元前3课是视听说练习,取自《中国梦想秀》节目,培养学生汉语听说能力。各单元最后1课是读写练习,培养学生汉语读写能力。

通过《新概念汉语》第五册的学习,学生可以初步阅读汉语报刊,欣赏汉语影视节目,用汉语进行较为完整的演讲。

《新概念汉语》是一套孔子学院通用型成人综合汉语教材,教材以“好学”和“好教”为宗旨,提倡在使用中学习。五、六册取材于《中国梦想秀》节目,以国际化视角讲述当代中国人现实生活和人生梦想的感人故事。教材立足培养学生汉语综合技能,突出视听说教学,贯穿读写教学。学完五、六册可达到HSK五级水平。

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956854
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

เบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第三册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956847
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956403
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第二册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561956397
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 下
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955697
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

แบบเรียนภาษาจีน 汉语教程(第3版 泰文版)第一册 上
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 杨寄洲
ISBN : 9787561955680
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语二语字词教学(第2版)Teaching Chinese as a Second Language: Character and Word Acquisition and Instruction
ราคา : 660 บาท
ผู้แต่ง : 沈禾玲
ISBN : 9787561955918
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

300词畅游中国(泰语版)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 林美淑
ISBN : 9787561953358
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
พ่อ