ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

ข้อสอบ HSK ระดับ 3 (ปกใบไม้) - 新汉语水平考试模拟试题集 HSK 三级


ราคา : 520 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : Jīn Xué Lì - 金学丽
ISBN : 9787561928127
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

ข้อสอบ HSK ระดับ 3

ตัวอย่างในเล่ม

《新汉语水平考试模拟试题集》以国家汉办颁布的《新汉语水平考试大纲》各级的词汇和语法项目为纲,模拟其样卷和真题的出题类型和难度,由富有HSK教学辅导经验的对外汉语教师精心编写,并经过曾参加过新HSK考试的考生试测。分六册,每级一册,各包含10套模拟试卷,全面覆盖各级的词汇和考点,并对新汉语水平考试和答题要点做了中英文介绍。
随书附有模拟考试听力部分的录音MP3,由样卷和真题录音人朗读。
 
● 10套模拟试卷,全面覆盖大纲词汇和语法点
The 10 sets of the simulated test fully cover the vocabulary and grammar points prescribed by the outline of the new HSK
 
● 对新的考试类型、答题方法加以介绍
Introduce the new type of exam and methods of answering the questions of the new HSK
 
● 合理控制难易度,更加接近真题
The complexity of the question has been carefully controlled to make the questions more like the real ones
 
● 听力试题由样卷和真题录音人朗读
The listening scripts are read by the professional announcers who made the recording for the model tests and the real new HSK tests
 
● 出版前经过曾参加新HSK考试的考生试测
Before publication, the simulated tests had been taken by examinees who had taken the new HSK

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Standard Course HSK 6B Workbook - HSK 标准教程 6B 练习册
ราคา : 550 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561950838
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 6A Workbook - HSK 标准教程 6A 练习册
ราคา : 550 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561947814
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 5B Workbook - HSK 标准教程 5B练习册
ราคา : 550 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561949733
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 5A Workbook - HSK 标准教程 5A 练习册
ราคา : 550 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561947807
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 4B Workbook - HSK 标准教程 4B 练习册
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561941447
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 4A Workbook - HSK 标准教程 4A 练习册
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561941171
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 3 Workbook - HSK 标准教程 3 练习册
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561938157
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 2 Workbook - HSK 标准教程 2 练习册
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561937808
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม