ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

ภาษาจีนสำหรับท่องเที่ยว 


ราคา : 200 บาท

หมวดหมู่ : จีน การเดินทาง
ISBN : 9786169112433
สำนักพิมพ์ : จีนสยาม
หนังสือนำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพฯ หนังสือภาษาจีนสำหรับท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ผู้แต่ง ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ เนื้อหาภายในเล่ม -ศึกษารายละเอียดของพระอารามหลวง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง – เน้นอธิบายเนื้อหาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยเป็๋นภาษาจีนและรู้จักใช้ภาษาจีนอย่างถูกต้องในโอกาสที่ต้องพบปะหรือต้อนรับชาวต่างชาติ หนังสือนำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพฯ ประกอบด้วยบทเรียน 14 บท ได้ทำเป็นบทสนทนาบ้าง บทบรรยายบ้าง ผู้เรียนควรศึกษาคำอธิบายศัพท์ฺของแต่ละบทให้เข้าใจเสียก่อน จึงท่องบทเรียนให้ชำนาญ หลังจากนั้นค่อยทำแบบฝึกหัดตอนท้ายของบทเรียน มีบทภาษาไทยประกอบเพื่อเทียบกับภาษาจีน ทำให้ผุ้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น หนังสือนำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพฯเล่มนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ฟู่ เจิงโหย่ว อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นผู้อ่านสำนวนภาษาจีน

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พูดจีนกลาง : คู่มือเดินทาง ฉบับเรียนเร็ว
ราคา : 40 บาท
ISBN : 9789747802368
สำนักพิมพ์ : BOOKTIME

คู่มือเดินทางไทย-จีน
ราคา : 100 บาท
ISBN : 9789749796900
สำนักพิมพ์ : BOOKTIME

พูดจีนกลางสำหรับการเดินทาง
ราคา : 70 บาท
ISBN : 9789749796993
สำนักพิมพ์ : BOOKTIME

พูดจีนกลางฉบับกระเป๋า
ราคา : 100 บาท
ISBN : 9786161402679
สำนักพิมพ์ : BOOKTIME
พ่อ