ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

经贸汉语·课本(上)


ราคา : 580 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 金一平
ISBN : 9787561924099
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

ตัวอย่าง..

http://www.blcup.com/samples/2797/content.html

随着飞速发展的中外经济贸易交流,近年来,进入中国大学各专业院系学习专业的外国学生日益增多,其中学习经济贸易专业的占了很大的比重。学习经贸专业的学生有专业汉语词汇不足、对中国经济背景缺乏了解、汉语基础水平不一等困难,本书可帮助他们大约用一年的时间进行专业汉语的强化训练,为经贸专业学习做好充分的语言准备。

本书各部分如课文、语法复习、写作等语言训练都结合经贸专业的特点。语法复习系统,词语讲解和辨析丰富,注重听说读写的综合训练。

上下册各12课,每课有主课文、经济名词注释、词语例释、词语辨析、语法复习、百科知识短文阅读和听说读写综合训练几个部分。各部分教学内容在练习册中都配有相应的练习。练习册后附有参考答案。主课文、说话课文、听力课文及其生词都配有录音。

本书关注中国经济的各个层面,主课文、中国经济百科、阅读课文、对话、听力课文在同一主题下拓展、延伸,使学生能够从整体和宏观上了解中国经济。

上册课文涉及的主题有宏观经济、经济人物、现代企业和金融、高科技和知识产权、文化与经济等。

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

基础实用商务汉语(第3版)下册 / A Practical Business Chinese Reader 1
ราคา : 860 บาท
ผู้แต่ง : 关道雄 著
ISBN : 9787301294925
สำนักพิมพ์ : 北京大学

基础实用商务汉语(第3版)上册 / A Practical Business Chinese Reader 1
ราคา : 780 บาท
ผู้แต่ง : 关道雄 著
ISBN : 9787301291320
สำนักพิมพ์ : 北京大学

公司汉语 (第2版) / Business Chinese 2nd Edition
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 李立,丁安琪,王睿 著
ISBN : 9787301288412
สำนักพิมพ์ : 北京大学
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ