ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

新丝路 初级 速成商务汉语 2


ราคา : 420 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 蔡云凌 著,李晓琪 编
ISBN : 9787301137185
สำนักพิมพ์ : 北京大学

《新丝路:初级速成商务汉语2》是新丝路商务汉语速成系列教材的初级篇,适合汉语初学者学习。学习者学完《新丝路:初级速成商务汉语2》两册后,可用汉语进行日常生活会话,并从事简单的商务活动。《新丝路:初级速成商务汉语Ⅱ》的特色可以“实用、有趣、灵活、新颖”这四个词语来概括: 1.紧密结合商务汉语考试(BCT)大纲安排教学内容; 2.突破教材的固有模式,根据所学内容的不同来安排课文的结构和内容; 3.围绕商务人士的日常生活、商务活动编写短小精炼的对话和短文; 4.课文及练习中采用大量的图片、图表; 5.练习形式丰富多样,并突出加强听说技能训练; 6.提供与商务活动相关的背景、文化知识介绍。 第一课 文件在哪儿? 第二课 这是什么材料的? 第四课 塑料的不如木头的舒服 第五课 后来呢? 第五课 我能请假吗? 第六课 实在抱歉! 第七课 您看这对珍珠耳环怎么样? 第八课 谢谢你的邀请 第九课 开业大吉 第十课 无聊透了! 第十一课 过奖了 第十二课 多亏了你们的帮助 附录一 听力录音文本 附录二 练习参考答案 附录三 生词总表 附录四 本书12个话题的常用句

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

基础实用商务汉语(第3版)下册 / A Practical Business Chinese Reader 1
ราคา : 860 บาท
ผู้แต่ง : 关道雄 著
ISBN : 9787301294925
สำนักพิมพ์ : 北京大学

基础实用商务汉语(第3版)上册 / A Practical Business Chinese Reader 1
ราคา : 780 บาท
ผู้แต่ง : 关道雄 著
ISBN : 9787301291320
สำนักพิมพ์ : 北京大学

公司汉语 (第2版) / Business Chinese 2nd Edition
ราคา : 490 บาท
ผู้แต่ง : 李立,丁安琪,王睿 著
ISBN : 9787301288412
สำนักพิมพ์ : 北京大学