ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

中级汉语口语 2 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition


ราคา : 480 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.PUP - 北京大学
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301253632
สำนักพิมพ์ : 北京大学

这是一套零起点汉语口语教材。

全套分初级1、2、提高篇,中级1、2、提高篇,高级1、2、提高篇9册。

教材体例包括课文、语言点、练习及语言文化常识等部分。   

本套教材充分体现口语教学特点,主要特色是:   
1.课文充分口语化,包含大量日常口语表达方式;   
2.语言点讲解通俗明了,易教易学;   
3.注重情景、功能及交际任务性训练。   

全套教材可供汉语本科生或进修生口语课使用,每个级别三册教材适合每周8-10课时一学年之用。短期生可根据不同级别及课时量灵活选用。

第一课 想听听我的忠告吗
第二课 我想学中国功夫 第三课 我喜欢和司机聊天儿
第三课 今天我请客 口语知识一 1.口语中的轻声现象 2.儿化在口语中的音变规律 口语常用语一 接待用语
第五课 读书是一种享受
第六课 我从小就喜欢看足球
第七课 每个人有每个人的爱好
第八课 电视再多,你也只有一双眼睛 口语知识二 1.汉语的重音 2.趋向补语的重音 口语常用语二 祝贺用语
第九课 早吃好,午吃饱,晚吃少
第十课 穿上旗袍真是挺漂亮的
第十一课 漂亮不漂亮不是最重要的
第十二课 我今天身体不舒服 口语知识三 1.形容词的重叠 2.象声词 口语常用语三 当你遇到麻烦的时候
第十三课 我们正准备全市的龙舟大赛呢
第十四课 说变就变(荒诞剧)
第十五课 攒够了钱,去趟新马泰
第十六课 你能给我推荐一条最佳旅游路线吗 口语知识四 1.数词在口语语言中的运用 2.非主谓句 口语常用语四 旅游常用语 "口语理解"总表 词语总表

หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

高级汉语口语 2 第2版 / Spoken Chinese 2nd Edition
ราคา : 400 บาท
ผู้แต่ง : 刘元满,任雪梅,金舒年
ISBN : 9787301066355
สำนักพิมพ์ : 北京大学

高级汉语口语 1 第2版 / Spoken Chinese 2nd Edition
ราคา : 380 บาท
ผู้แต่ง : 刘元满,任雪梅,金舒年
ISBN : 9787301066348
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 提高篇 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301254059
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 1 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 520 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301240250
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语 提高篇 (第三版) / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301253885
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语2(第三版)/ Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301247129
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语1 (第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 780 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301242872
สำนักพิมพ์ : 北京大学

汉语口语速成·中级篇 第三版 / Short-term Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 马箭飞
ISBN : 9787301263532
สำนักพิมพ์ : 北京大学
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม