ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

中级汉语口语 提高篇 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition


ราคา : 450 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.PUP - 北京大学
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301254059
สำนักพิมพ์ : 北京大学

这是一套零起点汉语口语教材。
全套分初级1、2、提高篇,中级1、2、提高篇,高级1、2、提高篇9册。
教材体例包括课文、语言点、练习及语言文化常识等部分。   

本套教材充分体现口语教学特点,主要特色是:   
1.课文充分口语化,包含大量日常口语表达方式;   
2.语言点讲解通俗明了,易教易学;   
3.注重情景、功能及交际任务性训练。   
   全套教材可供汉语本科生或进修生口语课使用,每个级别三册教材适合每周8-10课时一学年之用。短期生可根据不同级别及课时量灵活选用。   
本次修订在第二版基础上,根据当前社会情况更新了部分话题,使其语言更加鲜活,整体面貌更具时代感;修正了原书中的一些差错及不妥当的讲解,更加便于教学和自学;对练习做了个别调整,更加适合口语训练。

第一课 假期过得怎么样
第二课 我常常跟维修部打交道
第三课 我想在你们这儿订几个菜
第四课 附近哪儿有修车的 口语知识(一)
           1 敬辞与谦辞在礼貌语言中的使用
           2 礼貌语言中的客套话 口语常用语(一) 自荐
第五课 我喜欢上网
第六课 我也有考历史系研究生的打算
第七课 今天是青年节
第八课 谁不想让自己的孩子上大学呀 口语知识(二) 1 现代汉语口语中的禁忌语与委婉语 2 警句、格言在现代汉语口语中的使用 口语常用语(二) 陈述
第九课 买车不如租车
第十课 你想要个孩子吗
第十一课 我们的城市生活还缺少点儿什么
第十二课 你们自己找工作容易吗 口语知识(三) 1 惯用语 2 歇后语 口语常用语(三) 交涉
第十三课 大西北的印象
第十四课 "好人老李"的故事
第十五课 长寿指南(相声)
第十六课 祝你一路顺风 口语知识(四) 1 动物在口语常用语中的喻义 2 植物在口语常用语中的喻义 口语常用语(四) 致词 "语句理解"总表 词语总表

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

高级汉语口语 2 第2版 / Spoken Chinese 2nd Edition
ราคา : 400 บาท
ผู้แต่ง : 刘元满,任雪梅,金舒年
ISBN : 9787301066355
สำนักพิมพ์ : 北京大学

高级汉语口语 1 第2版 / Spoken Chinese 2nd Edition
ราคา : 380 บาท
ผู้แต่ง : 刘元满,任雪梅,金舒年
ISBN : 9787301066348
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 2 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301253632
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 1 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 520 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301240250
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语 提高篇 (第三版) / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301253885
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语2(第三版)/ Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301247129
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语1 (第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 780 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301242872
สำนักพิมพ์ : 北京大学

汉语口语速成·中级篇 第三版 / Short-term Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 马箭飞
ISBN : 9787301263532
สำนักพิมพ์ : 北京大学
เหวิน ฝาง ซื่อ เป่า หรือจตุรพิธสมบัติแห่งห้องหนังสือ อันได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก 4 สมบัติล้ำค่าที่ชาวจีนให้ความสำคัญ