ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

YCT Standard Course Activity Book 4


ราคา : 350 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040486131
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

Lesson 1 我们有一百零八个学生。We have 108 students
Lesson 2 你学汉语多长时间了?How long have you been learning Chinese?
Lesson 3 早上八点半就开门。It opens as early as 8:30 in the morning
Lesson 4 我感冒了。I have a cold
Lesson 5 把门关上。Close the door
Lesson 6 你去过我们的新教室吗?Have you been to our new classroom?
Lesson 7 你们每天怎么去学校?How do you go to school every day?
Lesson 8 要下雨了。It is going to rain
Lesson 9 你是什么时候去的?When did you go there?
Lesson 10 爸爸为什么不休息?Why doesn’t Dad have a rest?
Lesson 11 它长得很快。It grows really fast

参考答案 Answers

ตัวอย่างหนังสือ

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

YCT Standard Course Activity Book 6
ราคา : 400 บาท
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040486117
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

YCT Standard Course Activity Book 1
ราคา : 400 บาท
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040486124
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

YCT Standard Course Activity Book 3
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040486148
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

YCT Standard Course Activity Book 2
ราคา : 250 บาท
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040482188
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

YCT Standard Course Activity Book 1
ราคา : 250 บาท
ISBN : 9787040482171

YCT 标准教程 1
ราคา : 650 บาท
ผู้แต่ง : 苏英霞
ISBN : 9787040423679
สำนักพิมพ์ : 高等教育

YCT考试大纲与应考指南(一级)
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 国家汉办/孔子学院总部
ISBN : 9787040457872
สำนักพิมพ์ : 高等教育

新中小学生汉语考试真题集 YCT 一级 (2012版)
ราคา : 440 บาท
ผู้แต่ง : 国家汉办/孔子学院总部
ISBN : 9787100090728
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆
เหวิน ฝาง ซื่อ เป่า หรือจตุรพิธสมบัติแห่งห้องหนังสือ อันได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก 4 สมบัติล้ำค่าที่ชาวจีนให้ความสำคัญ