ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

YCT Standard Course Activity Book 6


ราคา : 400 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040486117
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

Lesson 1 我属猴
I was born in the year of the monkey

Lesson 2 他数学好极了

He’S really good at math

Lesson 3 小鸟正在唱歌

The little birds are singing

Lesson 4 你打扫一下房间好吗?

Can you clean the room please?

Lesson 5 你太马虎了!

You are so careless!

Lesson 6 你表演什么?

What role did you play?

Lesson 7 他们不是双胞胎

They are not twins

Lesson 8 小鱼被小猫吃了

The little fish was eaten by the kitten

Lesson 9 他家搬到动物园附近了

He moved house,near the zoo

Lesson 10 月亮离我们多远?

How far is the moon from us?

Lesson 11 我用帽子换你的盘子
Let me swap my hat for your plate

Lesson 12 以后要注意

Be morecareful in the future

Lesson 13 我爱吃辣的

I like spicy food

Lesson 14 有的熊猫一直睡觉

Some pandas slept all the time

参考答案Answers


剪贴页Cut and paste

ตัวอย่างหนังสือ

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

YCT Standard Course Activity Book 1
ราคา : 400 บาท
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040486124
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

YCT Standard Course Activity Book 4
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040486131
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

YCT Standard Course Activity Book 3
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040486148
สำนักพิมพ์ : 高等教育出版社

YCT Standard Course Activity Book 2
ราคา : 250 บาท
ผู้แต่ง : Su Ying xia 苏英霞
ISBN : 9787040482188
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

YCT Standard Course Activity Book 1
ราคา : 250 บาท
ISBN : 9787040482171

YCT 标准教程 1
ราคา : 650 บาท
ผู้แต่ง : 苏英霞
ISBN : 9787040423679
สำนักพิมพ์ : 高等教育

YCT考试大纲与应考指南(一级)
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 国家汉办/孔子学院总部
ISBN : 9787040457872
สำนักพิมพ์ : 高等教育

新中小学生汉语考试真题集 YCT 一级 (2012版)
ราคา : 440 บาท
ผู้แต่ง : 国家汉办/孔子学院总部
ISBN : 9787100090728
สำนักพิมพ์ : 商务印书馆
过年
เทศกาลตรุษจีนกล่าวกันว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคนั้นมีสัตว์ร้ายชื่อว่า “เหนียน” 年 nián