ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

สวัสดี ภาษาจีน เล่ม 5


ราคา : 250 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.ทองเกษม (นานมีจีน)
ผู้แต่ง : เส้า ลี่หมิ่น, เฉิน เหม่ยฉี
ISBN : 9786162852411
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม

หนังสือ ชุด "สวัสดีภาษาจีน" ประกอบด้วย หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคิวอาร์โค้ด สำหรับฝึกพูดและออกเสียงอย่างถูกต้อง ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หนังสือเรียนชุดนี้มีทั้งหมด 6 เล่ม แต่ละเล่มมี 12 บทอิงตามมาตารฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใช้ในการเรียนการสอนภาคเรียนละ 6 บท ทั้งนี้ผู้สอนสามารถที่จะจัดแผนการสอนให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม หัวข้อสนทนา คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ ของหนังสือชุดสวัสดีภาษาจีน ได้อิงตามหัวข้อสนทนา ภาระงาน คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ของ "คู่มือการสอบ YCT" อย่างเคร่งครัด เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาหนังสือชุดนี้จนครบทั้ง 6 เล่มแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้เพียงพอสำหรับการสอบ YCT การออกแบบหนังสือเรียนชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ประสบการณ์

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดอกไม้ไฟแห่งวัยเยาว์
ราคา : 179 บาท
ผู้แต่ง : หลี่ตงฮว้า
ISBN : 9786162852565
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม

สวัสดีภาษาจีน เล่ม 4 (มี QR Code)
ราคา : 250 บาท
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
ISBN : 9786162852336
สำนักพิมพ์ : สนพ.ทองเกษม
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม