ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

สวัสดีภาษาจีน แบบฝึกหัด 1 - 你好!汉语!练习 1


ราคา : 95 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.ทองเกษม (นานมีจีน)
ผู้แต่ง : Dr. Shao Li Min / Chen Mei Qi
ISBN : 8858729221327
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม (นานมีจีน)

แบบฝึกหัดภาษาจีนเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน “สวัสดีภาษาจีนเล่ม 1” สำหรับทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในแต่ละบทเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

* ” ฝึกทักษะการฟัง ” , “ การแยกแยะ ” , “ การจับคู่ ” , “ เติมคำศัพท์ภาจีน “ และ ” ฝึกการตัดสินใจ ”

* เพลิดเพลินกับ “การระบายสีรูปภาพ” คำศัพท์และอักษรจีน ที่ช่วยเสริมสร้างจิตรนาการ และการจดจำได้อย่างแม่นยำ

* ทบทวนระบบพินอิน ด้วยการคัดตัวอักษร และฝึกสะกดพินอิน

* “ ฝึกคัดเส้นขีดพื้นฐานของอักษรจีน” เพื่อจดจำอักษรจีนและฝึกสมาธิ

ตัวอย่างในเล่ม..

การเรียนภาษาจีนให้ได้ประสิทธิผล ผู้เรียนจะต้องหมั่นทบทวนเนื้อหาต่างๆ ในหนังสือเรียน เช่น บทสนทนา คำศัพท์ พินอิน เส้นขีด เป็นต้น รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการทำแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา โดยแบบฝึกหัดสวัสดีภาษาจีน 1 จะช่วยให้การเรียนภาษาจีนของผู้เรียนประสบผลสัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยม

แบบฝึกหัดสวัสดีภาษาจีน 1 แบ่งเป็นแบบฝึกหัดประจำบททั้ง 12 บท โดยแบบฝึกหัดประจำบท ประกอบด้วยแบบฝึกต่างๆ อาทิ

• แบบฝึกฟังคำศัพท์หรือวลีภาษาจีน พร้อมเลือกเติมคำตอบให้ถูกต้อง ในส่วนนี้จะฝึกให้ผู้เรียนฟังภาษาจีนให้คุ้นเคย รู้ความหมาย และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง โดยคุณครูสามารถออกเสียงเอง หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ผู้เรียนเลือกคำตอบ

• แบบฝึกเขียนเส้นขีด ในส่วนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกเขียนเส้นขีดอย่างถูกต้องและสวยงาม

• แบบฝึกเขียนและสะกดพินอิน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสะกดและเขียนพินอินได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

• แบบฝึกระบายสี ที่จะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้เรียน พร้อมสอดแทรกการทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนมาแล้ว

แบบฝึกหัดเล่มนี้ควรใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียน สวัสดีภาษาจีน 1 ทั้งนี้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม รวมถึงสามารถหากิจกรรมเพิ่มเติมมาใช้ในห้องเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างในเล่ม

----------------------------------------

为了有效地学习汉语,学习者一定要经常复习课本上的内容 例如;对话,生词,拼音,笔顺等等,以及积极地做练习。为了巩固所学过知识,《你好,汉语练习册1》可以让学习者的学习成绩更上一层楼。

《你好,汉语练习册1》共有12课,其主要内容如下。

* 选择正确生词及短语填空,这一部分可以让学习者更进一步地了解学习内容并且能够正确地回答问题。为了方便教学并能有效地提升学习者的听力、准确发音和选择正确答案,教师可以自行选择朗读或扫二维码。

* 笔画练习,这一部分可以让学习者写出来的汉字更正确,更漂亮。

* 拼音练习是为了让学习者能够更准确地拼写和发音。

* 涂色练习可以让学习者的心情更放松,更愉快,图片中也插入了一些学过的生词。

* 这一本《你好,汉语练习册1》跟《你好,汉语1》应该同时使用。教师可以根据自己的上课方法做调整。为了让课堂上的气氛更加愉快,教师可以根据学生的程度及兴趣另找一些课外活动来加以补充。

 

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดอกไม้ไฟแห่งวัยเยาว์
ราคา : 179 บาท
ผู้แต่ง : หลี่ตงฮว้า
ISBN : 9786162852565
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม

สวัสดี ภาษาจีน เล่ม 5
ราคา : 250 บาท
ผู้แต่ง : เส้า ลี่หมิ่น, เฉิน เหม่ยฉี
ISBN : 9786162852411
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม

สวัสดีภาษาจีน เล่ม 4 (มี QR Code)
ราคา : 250 บาท
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
ISBN : 9786162852336
สำนักพิมพ์ : สนพ.ทองเกษม
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ