ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

สวัสดีภาษาจีน หนังสือเรียน 1 - 你好!汉语! 课本 1


ราคา : 155 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.ทองเกษม (นานมีจีน)
ผู้แต่ง : Dr. Shao Li Min / Chen Mei Qi
ISBN : 9786162852008
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม (นานมีจีน)

หนังสือ ชุด “สวัสดีภาษาจีน” ประกอบด้วย หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และ QR CODE สำหรับฝึกพูดและฝึกออกเสียงอย่างถูกต้อง ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยหนังสือเรียน สวัสดีภาษาจีน 1 นี้ จะพาผู้เรียนไปสนุกกับบทเพลงภาษาจีน ทั้งหมด 12 เพลง แล้วจึงเข้าสู่บทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว อาทิ “อาหาร” , “คำทักทาย” , “คำกล่าวลา” , “ การแนะนำตัว” , “ตัวเลข” , “ครอบครัว” , “ผมไม้” , “เครื่องดื่ม” , “สี” และ “สัตว์” เป็นต้น นอกจากนั้นยังเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนที่ผู้เรียนควรรู้ ได้แก่ “เส้นขีด” และ “ลำดับขีของอักษรจีน” รวมถึงการออกเสียงพยัญชนะ และสระดี่ยว”

นอกจากนี้ คำศัพท์ทั้งหมดในหนังสือชุดนี้ ยังได้อ้างอิงคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีนสำหรับเยาวชน (Youth Chinese Test : YCT) ระดับ 1-4 ไว้มากกว่า 600 คำ เพื่อให้ผู้เรียนมีคลังคำศัพท์มากพอที่จะนำไปสอบ YCT ได้ โดยแบบฝึกหัดจะเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และในคู่มือครูจะเป็นการแนะนำผู้สอนด้วยวิธีการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและวิธีการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ โดยครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้กับคนไทย

หนังสือเรียน สวัสดีภาษาจีน ชุดนี้ มีทั้งหมด 6 เล่ม และแบบฝึกหัด 6 เล่ม ใช้ควบคู่กัน แต่ละเล่มประกอบด้วย บทเรียน 12 บท ภาคเรียนละ 6 บท ทั้งนี้ผู้สอนสามารถที่จะจัดสรรแผนการสอนให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

สำนักพิมพ์ทองเกษมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียนชุดนี้จะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของผู้เรียน ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี อนึ่ง ทางคณะผู้จัดทำยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการรับข้อคิดเห็นอันมีค่าของทุกท่าน

ตัวอย่างในเล่ม..

----------------------------------------

编撰《你好!汉语》1-6册,这套教材的目的是为了让学习者能更愉快,更正确地学习汉语,并能在日常生活中更熟练地应用 于句子结构,语法,写作及翻译等四方面。因此,在泰国教育部规定的初等教育基础课程大纲的基础上,我们编写了整套教材。这套教材由3个部分组成,即:课本,练习册和练习听力的二维码,以方便教师教学,并能有效地帮助学习者练习听力和准确发音。

《你好!汉语》这套教材的显著特点是:每一课都有一听就能琅琅上口的中文歌曲引导学习者进入课文学习。课文里的人物和学习者年龄相仿,对话内容不仅符合这个年龄段学习者的认知能力与语言表达习惯,也在潜移默化中培养学习者应该具备的社会礼貌和道德修养。补充词汇中增加了中泰两国有关风俗,文化,节日及一些重要地名的词汇。

这套教材的词汇都是筛选自YCT 测试(1-4级)的词汇,全套教材的词汇有600个左右,以便学习者具备足够的词汇量以参加YCT考试。练习册注重培养训练学习者听、说、读、写四个方面的技能,一方面可以提升学习者做练习的兴趣,另一方面更可以巩固已学过的内容;教师用书引进符合学习者天性的先进教学方法,并把优秀教师的教学经验通过课文与练习题介绍给使用本套教材的教师们。

《你好!汉语》这套教材共有6册,适合小学1-6年级的学生使用。每册有12课,每个学期6课,教师也可以根据实际需要灵活地制定教学计划。

陈式金出版社的编者非常希望这套教材能够成为促进少儿学习汉语;提高教师汉语教学水平及提升相关人士汉语水平的工具。本教材可能还存在一些错误与不足之处,欢迎大家提供宝贵的建议和意见。

 

 

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดอกไม้ไฟแห่งวัยเยาว์
ราคา : 179 บาท
ผู้แต่ง : หลี่ตงฮว้า
ISBN : 9786162852565
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม

สวัสดี ภาษาจีน เล่ม 5
ราคา : 250 บาท
ผู้แต่ง : เส้า ลี่หมิ่น, เฉิน เหม่ยฉี
ISBN : 9786162852411
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม

สวัสดีภาษาจีน เล่ม 4 (มี QR Code)
ราคา : 250 บาท
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
ISBN : 9786162852336
สำนักพิมพ์ : สนพ.ทองเกษม
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ