ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

泰语 临时急需一句话


ราคา : 70 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 孙广勇
ISBN : 9787810891745
สำนักพิมพ์ : 东南大学

《临时急需一句话——泰语》收录了日常生活中及出国旅游时,在各种场合下常用的简单会话,对于每一个句子,我们都尽量找到与汉语发音相近的单词和拼音来标其发音,其目的是希望那些不懂泰语和略懂泰语但对泰语会话没有把握的读者们开口说泰语。 当你到国外旅游,或国内遇到外国人时,如何与外国人在语言上沟通,本书将为您提供10 种常用的简短会话。 一书在手、一看就懂、一用就会、对未专门学会过外语的人来说,是一套难得的好书。

 

ชื่อหนังสือ..่泰语 临时急需一句话

ISBN..9787810891745

สนพ..东南大学出版社

ราคา..70 บาท

ตัวอย่าง..-

前言

标注说明

第一部分:常用单词及日常用语

1.常用单词

(1)称谓

(2)数字

(3)时间

(4)年、月、日

(5)季节

(6)食品

(7)用餐

(8)交通工具

2.日常用语

(1)问候

(2)介绍

(3)询问

(4)感谢

(5)道歉

(6)慰问

(7)邀请

(8)请求

第二部分:应急口语

1.在旅途中

(1)在飞机场

(2)在飞机上

(3)在火车站

(4)在火车上

(5)乘轮船

(6)行李寄存、提取

2.出入境时

(1)护照检查

(2)海关检查

3.在街道上

(1)问路

(2)乘公共汽车

(3)乘出租车

(4)交通标志

4.用餐

(1)订位

(2)点菜

(3)在餐桌上

(4)付账

(5)在快餐店

……

5.住宿

6.电话用语

7.观光购物

8.在邮局

9.在银行

10.在医院

11.遇到麻烦时

第三部分:附录

1.所在国情况简介

2.据在国节日简介

3. 所在国习俗简介(民俗、惯例、忌讳)

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

泰语字母书写练习册
ราคา : 200 บาท
ผู้แต่ง : 廖宇夫
ISBN : 9787510079290
สำนักพิมพ์ : 世界图书

中级泰语阅读(上)วิชาอ่านภาษาไทยระดับปานกลาง 1
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 潘远洋
ISBN : 9787510059384
สำนักพิมพ์ : 世界图书

高级泰语 ภาษาไทยชั้นสูง
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 林秀梅
ISBN : 9787510054488
สำนักพิมพ์ : 世界图书

泰语新手一学就会
ราคา : 170 บาท
ผู้แต่ง : 黎安,秋贤
ISBN : 9787802182486
สำนักพิมพ์ : 中国宇航

ภาษาไทยพื้นฐาน 3 基础泰语 3
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 林秀梅,黄进炎
ISBN : 9787510009884
สำนักพิมพ์ : 世界图书

ภาษาไทยพื้นฐาน 2 基础泰语 2
ราคา : 460 บาท
ผู้แต่ง : 林秀梅 黄进炎
ISBN : 9787506293730
สำนักพิมพ์ : 世界图书
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม