ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

ภาษาไทยพื้นฐาน 2 基础泰语 2


ราคา : 460 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 林秀梅 黄进炎
ISBN : 9787506293730
สำนักพิมพ์ : 世界图书

เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยสำหรับคนจีน หนังสือชุดนี้ได้รับความนิยม เนื้อหากระชับรัดกุมเหมาะสำหรับคนจีนที่ต้องการเรียนภาษาไทยอย่างจริงจัง โดย 1 ชุดมีทั้งหมด 4 เล่ม

本书是继《基础泰语(1)》后进一步加强和巩固泰语知识和技能的基础阶段教材。该教材涵盖了听、说、读、写、译的各项技能和知识,并将泰语语法知识穿插其中,形成了系统的知识体系。 此外,编者还将相关的泰国社会文化知识寓于对话、课文和练习中,有效指导泰语学习者深入理解泰语文化底蕴,使得学习者在德智、理智和心智三方面日益精进。因而这是一本对中国学生学习泰语大有裨益的好教材。 本书的编写原则和特色是注重实用性。全书共有二十二课,范围涉及日常生活、社会活动等生动场景,多以会话形式出现。随着难度的增加,辅以短小课文,努力为学习者营造语境,精心设计内容,学练结合,涵盖了学生的听、说、读、写、译各个方面能力的全面发展,培养学生运用语言进行交际的能力。同时,每一课都设计了泰语基本语法知识,使学习者在掌握泰语语言技能的基础上开始接触基本的语法理论。

ชื่อหนังสือ..่基础泰语 2 ภาษาไทยพื้นฐาน 2

ISBN..9787506296182

สนพ..世界图书出版社

ราคา..460 บาท

ตัวอย่าง..-

目录

第一课 打招呼 การทักทาย

第二课 家庭 ครอบครัว

第三课 年月日 วัน เดือน ปี

第四课 时间 เวลา

第五课 饮食 อาหารการกิน

第六课 购物 การซื้อของ

第七课 问路 การถามทาง

第八课 乘车 การโดยสารรถ

第九课 打电话 การพูดโทรศัพท์

第十课 疾病 ความเจ็บป่วย

第十一课 邮局 ที่ทำการไปรษณีย์

第十二课 季节 ฤดูกาล

第十三课 泰国 ประเทศไทย

第十四课 大学 มหาวิทยาลัย

第十五课 学泰语 การเรียนภาษาไทย

第十六课 体育运动 การกีฬา

第十七课 写私人信件 การเขียนจดหมายส่วนตัว

第十八课 兔子与乌龟 กระต่ายกับเต่า

第十九课 父亲与儿子的故事 เรื่องพ่อกับลูก

第二十课 中国的节日 เทศกาล และวันสำคัญของจีน

第二十一课 宋干节 วันสงกรานต์

第二十二课 漂水灯 ลอยกระทง

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

泰语字母书写练习册
ราคา : 200 บาท
ผู้แต่ง : 廖宇夫
ISBN : 9787510079290
สำนักพิมพ์ : 世界图书

中级泰语阅读(上)วิชาอ่านภาษาไทยระดับปานกลาง 1
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 潘远洋
ISBN : 9787510059384
สำนักพิมพ์ : 世界图书

高级泰语 ภาษาไทยชั้นสูง
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 林秀梅
ISBN : 9787510054488
สำนักพิมพ์ : 世界图书

泰语新手一学就会
ราคา : 170 บาท
ผู้แต่ง : 黎安,秋贤
ISBN : 9787802182486
สำนักพิมพ์ : 中国宇航

泰语 临时急需一句话
ราคา : 70 บาท
ผู้แต่ง : 孙广勇
ISBN : 9787810891745
สำนักพิมพ์ : 东南大学

ภาษาไทยพื้นฐาน 3 基础泰语 3
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 林秀梅,黄进炎
ISBN : 9787510009884
สำนักพิมพ์ : 世界图书