ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

泰语字母书写练习册


ราคา : 200 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 廖宇夫
ISBN : 9787510079290
สำนักพิมพ์ : 世界图书

对于泰文初学者来说,弄清字母的笔划顺序已经不易,要想让字体美观则更是难上加难。中文书写有描红本,泰文书写范本则无处可寻。正是出于这一考虑,编者才编写了《泰语字母书写练习册》,希望能为泰语初学者在学习书写泰文字体的过程中提供指南。在本练习册的最后一篇,还有手写体的范本,希望能藉此激发各位初学者对泰语书法的兴趣。

ชื่อหนังสือ..่泰语字母书写练习册

ISBN..9787510079290

สนพ..世界图书

ราคา..200 บาท

中辅音和单元音(一)的书写

单元音(二)和特殊元音的书写

声调符号的书写

高辅音的书写

低辅音(一)的书写

低辅音(二)的书写

复合元音的书写

特殊符号和数字的书写

综合练习(一)

综合练习(二)

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

中级泰语阅读(上)วิชาอ่านภาษาไทยระดับปานกลาง 1
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 潘远洋
ISBN : 9787510059384
สำนักพิมพ์ : 世界图书

高级泰语 ภาษาไทยชั้นสูง
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 林秀梅
ISBN : 9787510054488
สำนักพิมพ์ : 世界图书

泰语新手一学就会
ราคา : 170 บาท
ผู้แต่ง : 黎安,秋贤
ISBN : 9787802182486
สำนักพิมพ์ : 中国宇航

泰语 临时急需一句话
ราคา : 70 บาท
ผู้แต่ง : 孙广勇
ISBN : 9787810891745
สำนักพิมพ์ : 东南大学

ภาษาไทยพื้นฐาน 3 基础泰语 3
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 林秀梅,黄进炎
ISBN : 9787510009884
สำนักพิมพ์ : 世界图书

ภาษาไทยพื้นฐาน 2 基础泰语 2
ราคา : 460 บาท
ผู้แต่ง : 林秀梅 黄进炎
ISBN : 9787506293730
สำนักพิมพ์ : 世界图书
过年
เทศกาลตรุษจีนกล่าวกันว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคนั้นมีสัตว์ร้ายชื่อว่า “เหนียน” 年 nián