ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

(รวม) 博雅汉语·初级起步篇 I(第二版)


ราคา : 790 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.PUP - 北京大学
ผู้แต่ง : 李晓琪
ISBN : 9787301209073
สำนักพิมพ์ : 北京大学

本教材是《博雅汉语》系列精读教材的初级部分一《初级起步篇I》,适合零起点的学生使用。
   本教材采用以结构为纲,寓结构、功能于情景之中的编写原则,力求为学生以后的学习打下比较坚实的语言基础。在内容的编写与选取方面,突出实用性,力求场景的真实自然。本教材内容以学生的学习和生活为主,选取了校园及其他与学生日常生活密切相关的场景,以帮助学生尽快适应学校及日常生活。课文全部采用对话体,以满足学生用汉语进行交际的基本需求。
   本教材共选取常用词语近700个,语言点近80项,课文的长度达到250字左右,对话及话轮转换近20句。
   全书共有30课,每5课为一个单元,每单元的第5课为单元总结复习课,对前4课出现的语言点进行总结和复习,原则上不再出现新的语言点。此外,为了加强本书的实用性和适用范围,我们设立了单独的“语音”部分,教师在教学中可以针对学生的实际情况灵活处理,自主选用。
   本教材是给学生使用的课本,为了帮助使用本教材的教师更好地了解本书的编写原则及各课的教学目标、教学重点,本教材还配备了《教师手册》。此外,为了巩固学习效果,除了课本中的练习外,我们还编写了《练习册》。课本上的练习以听说为主,可以在课堂上完成,而《练习册》则以书写为主,可以理解为课后作业本,原则上应该交给任课老师批阅。练习的设计以帮助学生逐步提高汉语综合能力为原则,涉及听说读写各种技能的训练,主要有语音练习、词汇练习、语言点练习、汉字练习、成段表达与阅读理解练习等。我们希望通过本书的学习,学习者可以打下良好而坚实的基础,积蓄充足的能量和后劲,实现在汉语的天空中自由飞翔的目标。

 

 

ชื่อหนังสือ..่博雅汉语·初级起步篇 I(第二版)

ISBN..9787301209073

สนพ..北京大学

ราคา..790 บาท

ตัวอย่าง..-

 

 

ชื่อหนังสือ..่博雅汉语·初级起步篇II(第二版)

ISBN..9787301215395

สนพ..北京大学

ราคา..640 บาท

ตัวอย่าง..-

 

 

ชื่อหนังสือ..่博雅汉语·准中级加速篇 I(第二版)

ISBN..9787301208199

สนพ..北京大学

ราคา..560 บาท

ตัวอย่าง..-

 

 

ชื่อหนังสือ..่博雅汉语·准中级加速篇 II(第二版)

ISBN..9787301208502

สนพ..北京大学

ราคา..660 บาท

ตัวอย่าง..-

ชื่อหนังสือ..่博雅汉语中级冲刺篇 I(第二版)

ISBN..9787301221419

สนพ..北京大学

ราคา..600 บาท

ตัวอย่าง..-

ชื่อหนังสือ..่博雅汉语中级冲刺篇 II(第二版)

ISBN..9787301252376

สนพ..北京大学

ราคา..630 บาท

ตัวอย่าง..-

ชื่อหนังสือ..่博雅汉语·高级飞翔篇 I(第二版)

ISBN..9787301229989

สนพ..北京大学

ราคา..650 บาท

ตัวอย่าง..-

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

高级汉语口语 2 第2版 / Spoken Chinese 2nd Edition
ราคา : 400 บาท
ผู้แต่ง : 刘元满,任雪梅,金舒年
ISBN : 9787301066355
สำนักพิมพ์ : 北京大学

高级汉语口语 1 第2版 / Spoken Chinese 2nd Edition
ราคา : 380 บาท
ผู้แต่ง : 刘元满,任雪梅,金舒年
ISBN : 9787301066348
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 提高篇 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 450 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301254059
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 2 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301253632
สำนักพิมพ์ : 北京大学

中级汉语口语 1 第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 520 บาท
ผู้แต่ง : 刘德联,刘晓雨
ISBN : 9787301240250
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语 提高篇 (第三版) / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301253885
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语2(第三版)/ Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 720 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301247129
สำนักพิมพ์ : 北京大学

初级汉语口语1 (第三版 / Spoken Chinese 3rd Edition
ราคา : 780 บาท
ผู้แต่ง : 戴桂芙,刘立新,李海燕
ISBN : 9787301242872
สำนักพิมพ์ : 北京大学
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ