ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

ข้อสอบ HSK ระดับ 5 (2nd Edition) - 汉语水平考试模拟试题集(第2版)HSK五级


ราคา : 620 บาท

หมวดหมู่ : สนพ.BLCUP - 北京语言大学
ผู้แต่ง : Dǒng Cuì - 董萃
ISBN : 9787561947838
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

ข้อสอบ HSK ระดับ 5 / ใช้ QR Code เพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างในเล่ม

本书根据国家汉办最新颁布的2015版《HSK考试大纲》(一级至六级),在认真听取有关专家的建议、充分研究样题及命题思路的基础上编写而成。每级分册均由10套笔试模拟试题组成,试题前对该级别考试做了考试介绍,对新模式的答题方法进行了指导;试题后附有听力文本及答案,书中听力部分配有录音,扫描书中二维码,可获取音频资源。

紧扣新大纲:依据最新词汇大纲、话题大纲、任务大纲、语言点大纲对第1版进行修订,全面覆盖新大纲。
把脉新真题:把脉最新HSK真题,紧跟真题变化趋势,精心调整试题内容、形式和难易程度,密切保持与最新真题的相似度。
替换新语料:替换、增补反映社会时代变化的最新语料,协同发展语言能力与社会认知,更具时代性。

----------------------------------------


สั่งหนังสือได้ที่.. ร้านหนังสือจีน นานมี  (สาทร)
                    146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
                    ** โทร. 02-648-8000  ** แฟกซ์. 02-267-5891
                    ** E-mail.. chinesebooks@nanmee.com
                    ** Line.. @NANMEECHINESEBOOK

                     ร้านหนังสือจีน นานมี (เจริญกรุง)
                     632-6 ถนนเจริญกรุง เขตสามแยก จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
                     ** โทร. 02-221-7726  **แฟกซ์.02-222-5770

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Standard Course HSK 6B Workbook - HSK 标准教程 6B 练习册
ราคา : 550 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561950838
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 6A Workbook - HSK 标准教程 6A 练习册
ราคา : 550 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561947814
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 5B Workbook - HSK 标准教程 5B练习册
ราคา : 550 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561949733
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 5A Workbook - HSK 标准教程 5A 练习册
ราคา : 550 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561947807
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 4B Workbook - HSK 标准教程 4B 练习册
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561941447
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 4A Workbook - HSK 标准教程 4A 练习册
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561941171
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 3 Workbook - HSK 标准教程 3 练习册
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561938157
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学

Standard Course HSK 2 Workbook - HSK 标准教程 2 练习册
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : Jiāng Lì Píng - 姜丽萍
ISBN : 9787561937808
สำนักพิมพ์ : BLCUP - 北京语言大学
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม