ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

新汉语水平考试大纲 HSK 六级


หมวดหมู่ :
ISBN : 9787100069274
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

หนังสือแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนของผู้เรียนซึ่งสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการศึกษาต่อประเทศจีนได้ โดยแบ่งเป็น
ระดับ 1 สอบการฟัง 4 ภาค การอ่าน 4 ภาค
ระดับ 2 สอบการฟัง 4 ภาค การอ่าน 4 ภาค
ระดับ 3 สอบการฟัง 3 ภาค การอ่าน 3 ภาค การเขียน 2 ภาค
ระดับ 4 สอบการฟัง 3 ภาค การอ่าน 3 ภาค การเขียน 2 ภาค
ระดับ 5 สอบการฟัง 3 ภาค การอ่าน 3 ภาค การเขียนเรียงความ 1 ภาค
ระดับ 6 สอบการฟัง 3 ภาค การอ่าน 3 ภาค การเขียนเรียงความ 1 ภาค

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HSK考试大纲 一级
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部/国家汉办
ISBN : 9787107304187
สำนักพิมพ์ : 人民教育

新HSK速成强化教程 三级(含1MP3)
ราคา : 590 บาท
ผู้แต่ง : 作者:王海峰,陈莉,路云 编著
ISBN : 9787561935552
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

新HSK应试全解析 四级(含1MP3)
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561938355
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

通过新HSK(5级)阅读分类训练
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 王小宁,陈思羽,赵晓琪
ISBN : 9787561934197
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

核心HSK——新汉语水平考试模拟试题集(第六级)
ราคา : 340 บาท
ผู้แต่ง : 徐昌火
ISBN : 9787561927502
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新HSK速成强化教程 口试(中级)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 赵延风
ISBN : 9787561940143
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语水平考试模拟试题集(第2版) HSK四级
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561947821
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

HSK 8 级精解 ( 语法) + Tape
ISBN : 9787561911761
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ