ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

通过新HSK(5级)阅读分类训练


ราคา : 480 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 王小宁,陈思羽,赵晓琪
ISBN : 9787561934197
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

本书为参加新HSK五级考试的考生而设计,抓住新HSK考试中的3大类考题,15个核心考点,通过剖析新HSK考题规律,帮助读者重点掌握常见考点,在考试中快速完成题目;针对性地设计8套模拟,700余道考题,模拟新HSK阅读题目集中训练,帮助读者充分适应考试。 本书不仅局限于考试,更是分析了大量汉语阅读素材,归纳了5大话题,37类精彩美文,覆盖新HSK阅读话题,帮助读者全面熟悉各类文章。 全书分为三大部分:(一)阅读题型与解题技巧。分析考试题目规律,提出针对不同题型的解题思路与技巧。(二)阅读常考话题分类训练。将各种汉语阅读素材分为五大话题,针对性地对3大类考题、15个核心考点进行训练。(三)阅读模拟测试。提供8套高仿真阅读模拟题,对分类训练的成果进行检测。 各部分题目均配有题目分析与答案解析。

 

通过新HSK(5级)阅读分类训练 作者:王小宁,陈思羽,赵晓琪 编著

ISBN..9787561934197

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..480 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/preview5/3966-2/flipviewerxpress.html

 

通过新HSK(5级)写作分类训练 作者:刘座箐,尚小萌 编著

ISBN..9787561937693

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..550 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/knreader/Default.aspx?doi=5de47d99-c64a-44d6-a142-d0dc063547be&type=01

 

通过新HSK(5级)听力分类训练(含1MP3) 作者:王小宁 编著

ISBN..9787561937204

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..650 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/preview5/4568-2/flipviewerxpress.html

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HSK考试大纲 一级
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部/国家汉办
ISBN : 9787107304187
สำนักพิมพ์ : 人民教育

新HSK速成强化教程 三级(含1MP3)
ราคา : 590 บาท
ผู้แต่ง : 作者:王海峰,陈莉,路云 编著
ISBN : 9787561935552
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

新HSK应试全解析 四级(含1MP3)
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561938355
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

核心HSK——新汉语水平考试模拟试题集(第六级)
ราคา : 340 บาท
ผู้แต่ง : 徐昌火
ISBN : 9787561927502
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新HSK速成强化教程 口试(中级)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 赵延风
ISBN : 9787561940143
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语水平考试模拟试题集(第2版) HSK四级
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561947821
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

HSK 8 级精解 ( 语法) + Tape
ISBN : 9787561911761
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新汉语水平考试大纲 HSK 六级
ISBN : 9787100069274
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
เหวิน ฝาง ซื่อ เป่า หรือจตุรพิธสมบัติแห่งห้องหนังสือ อันได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก 4 สมบัติล้ำค่าที่ชาวจีนให้ความสำคัญ