ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

核心HSK——新汉语水平考试模拟试题集(第六级)


ราคา : 340 บาท

หมวดหมู่ : HSK

本系列是根据国家汉办颁布的新汉语水平考试大纲编写而成的模拟试题集。每级包括4套模拟试题、听力部分录音文本及答案详解。本系列试题在题型、语料体裁、长度、难度等方面与新汉语水平考试大纲完全一致,覆盖了大纲要求掌握的考点,为学生备考新HSK提供了全真的实战训练。

 

核心HSK——新汉语水平考试模拟试题集(第六级)
ISBN..9787561927502
สนพ..北京语言大学出版社
ราคา..340 บาท
ตัวอย่าง..www.blcup.com/samples/1824/content.html

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HSKK真题集-2014版-附MP3光盘一张
ราคา : 400 บาท
ผู้แต่ง : 本社
ISBN : 9787040389814
สำนักพิมพ์ : 高等教育

新汉语水平口语考试HSKK(高级)应试指南(含1MP3)
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 刘芳
ISBN : 9787561935330
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

HSK考试大纲 一级
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部/国家汉办
ISBN : 9787107304187
สำนักพิมพ์ : 人民教育

新HSK速成强化教程 三级(含1MP3)
ราคา : 590 บาท
ผู้แต่ง : 作者:王海峰,陈莉,路云 编著
ISBN : 9787561935552
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

新HSK应试全解析 四级(含1MP3)
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561938355
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

通过新HSK(5级)阅读分类训练
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 王小宁,陈思羽,赵晓琪
ISBN : 9787561934197
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

新HSK速成强化教程 口试(中级)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 赵延风
ISBN : 9787561940143
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语水平考试模拟试题集(第2版) HSK四级
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561947821
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学
พ่อ