ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

汉语水平考试模拟试题集(第2版) HSK四级


ราคา : 580 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561947821
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

本书根据国家汉办最新颁布的2015版《HSK考试大纲》(一级至六级),在认真听取有关专家的建议、充分研究样题及命题思路的基础上编写而成。每级分册均由10套笔试模拟试题组成,试题前对该级别考试做了考试介绍,对新模式的答题方法进行了指导;试题后附有听力文本及答案,书中听力部分配有录音,扫描书中二维码,可获取音频资源。

 

汉语水平考试模拟试题集(第2版)HSK 四级 / 作者:李春玲 主编

ISBN..9787561947821

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..580 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/knreader/Default.aspx?doi=4bc9de77-f863-4dce-9af4-8ebba8f7c44d&type=01

 

 

汉语水平考试模拟试题集(第2版)HSK 五级 / 作者:董萃 主编

ISBN..9787561947838

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..620 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/knreader/Default.aspx?doi=da57c187-a959-466f-8ab1-a011d8b46f28&type=01

 

 

汉语水平考试模拟试题集(第2版)HSK 六级 / 作者:王素梅 主编

ISBN..9787561947845

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..650 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/knreader/Default.aspx?doi=316470f4-4049-4a8d-9d47-4cdf68c27f0a&type=01

หนังสือใหม่
หนังสือขายดี

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HSK考试大纲 一级
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部/国家汉办
ISBN : 9787107304187
สำนักพิมพ์ : 人民教育

新HSK速成强化教程 三级(含1MP3)
ราคา : 590 บาท
ผู้แต่ง : 作者:王海峰,陈莉,路云 编著
ISBN : 9787561935552
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

新HSK应试全解析 四级(含1MP3)
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561938355
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

通过新HSK(5级)阅读分类训练
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 王小宁,陈思羽,赵晓琪
ISBN : 9787561934197
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

核心HSK——新汉语水平考试模拟试题集(第六级)
ราคา : 340 บาท
ผู้แต่ง : 徐昌火
ISBN : 9787561927502
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新HSK速成强化教程 口试(中级)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 赵延风
ISBN : 9787561940143
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

HSK 8 级精解 ( 语法) + Tape
ISBN : 9787561911761
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新汉语水平考试大纲 HSK 六级
ISBN : 9787100069274
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学