ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

HSK考试大纲 一级


ราคา : 350 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 孔子学院总部/国家汉办
ISBN : 9787107304187
สำนักพิมพ์ : 人民教育

HSK考试大纲》由孔子学院总部/国家汉办组织专家编制,是汉语水平考试命题与测试的主要依据和指导性文件。全套书按照HSK考试分为六级,内容包含介绍、话题大纲、任务大纲、语言点大纲、词汇大纲、考试要求及过程、样卷、答题卡、听力材料、答案、成绩报告等。 本次大纲根据主题式教学和任务型教学的理论及方法,以交际话题和语言任务为指引,对2009 版大纲进行了补充、修订和完善,增加了话题大纲、任务大纲,改进了语言点大纲,细化了词汇大纲。旨在为汉语学习者提供更好的服务,为海内外汉语教师提供教学参考,为各国各类机构全面评价学习者的汉语运用能力和汉语教学效果提供依据。

ชื่อหนังสือ..HSK考试大纲 一级

ISBN..9787107304187

สนพ..人民教育

ราคา..350 บาท

ตัวอย่าง.. -

 

ชื่อหนังสือ..HSK考试大纲 二级

ISBN..9787107304194

สนพ..人民教育

ราคา..400 บาท

ตัวอย่าง.. -

 

ชื่อหนังสือ..HSK考试大纲 三级

ISBN..9787107304200

สนพ..人民教育

ราคา..480 บาท

ตัวอย่าง.. -

 

ชื่อหนังสือ..HSK考试大纲 四级

ISBN..9787107304217

สนพ..人民教育

ราคา..520 บาท

ตัวอย่าง.. -

 

ชื่อหนังสือ..HSK考试大纲 五级

ISBN..9787107304224

สนพ..人民教育

ราคา..640 บาท

ตัวอย่าง.. -

 

ชื่อหนังสือ..HSK考试大纲 六级

ISBN..9787107304873

สนพ..人民教育

ราคา..790 บาท

ตัวอย่าง.. -

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

新HSK速成强化教程 三级(含1MP3)
ราคา : 590 บาท
ผู้แต่ง : 作者:王海峰,陈莉,路云 编著
ISBN : 9787561935552
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

新HSK应试全解析 四级(含1MP3)
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561938355
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

通过新HSK(5级)阅读分类训练
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 王小宁,陈思羽,赵晓琪
ISBN : 9787561934197
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

核心HSK——新汉语水平考试模拟试题集(第六级)
ราคา : 340 บาท
ผู้แต่ง : 徐昌火
ISBN : 9787561927502
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新HSK速成强化教程 口试(中级)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 赵延风
ISBN : 9787561940143
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语水平考试模拟试题集(第2版) HSK四级
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561947821
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

HSK 8 级精解 ( 语法) + Tape
ISBN : 9787561911761
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新汉语水平考试大纲 HSK 六级
ISBN : 9787100069274
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
广西
กว่างซีเป็นหนึ่งในห้าเขตการปกครองตนเองของจีน เช่นเดียวกับมอง โกเลียใน,หนิงเซียะ,ซินเจียงและธิเบต โดดเด่นด้วยความหลากหลาย ของสภาพ ภูมิประเทศ