ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านหนังสือจีนนานมี www.nanmeechinesebooks.com

新HSK速成强化教程 三级(含1MP3)


ราคา : 590 บาท

หมวดหมู่ :
ผู้แต่ง : 作者:王海峰,陈莉,路云 编著
ISBN : 9787561935552
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

《新HSK速成强化教程》是为新HSK考生和培训机构量身打造的考前应试指导和强化训练教程。全系列包括三、四、五、六级强化教程各一册,及其配套练习册、中级口试分册和高级口试分册各一册,共10册。各级强化教程提供两套完整的模拟题及各单元的分项强化训练,对各级别的语法、词汇等考点难点、常见错误、应试策略等做了具体解说和针对性训练。模拟题、练习题与真题难度相当。 本书是为新HSK(三级)考前培训班、准备参加三级考试的考生和指导三级考生的汉语教师编写的短期强化培训教程,以三级考点和难点为纲,以真题为例,讲练结合,全面系统,同步练习,及时总结,实用性强。书中对三级大纲重点词语也做了梳理。教材分为以下板块:考试须知/结构导读/使用建议—模拟考试(一)(强化辅导前测试,发现薄弱点)——听力单元(分项强化)——阅读单元(分项强化)——书写单元(分项强化)——模拟考试(二)(总结,考前实战),结构合理,便于学生自学和教师授课。

 

新HSK速成强化教程 三级(含1MP3) 作者:王海峰,陈莉,路云 编著

ISBN..9787561935552

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..580 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/preview5/4264/flipviewerxpress.html

 

新HSK速成强化教程 四级(含1MP3) 作者:王海峰,陈莉,路云 编著

ISBN..9787561935682

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..650 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/preview5/4265/flipviewerxpress.html

 

新HSK速成强化教程 五级(含1MP3) 作者:刘超英,龙清涛,金舒年,蔡云凌 编著

ISBN..9787561934913

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..590 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/preview5/4266/flipviewerxpress.html

 

新HSK速成强化教程 六级(含1MP3) 作者:刘超英,龙清涛,金舒年,蔡云凌 编著

ISBN..9787561935545

สนพ..北京语言大学出版社

ราคา..790 บาท

ตัวอย่าง..www.blcup.com/preview5/4267/flipviewerxpress.html

หนังสือใหม่

 

หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

HSK考试大纲 一级
ราคา : 350 บาท
ผู้แต่ง : 孔子学院总部/国家汉办
ISBN : 9787107304187
สำนักพิมพ์ : 人民教育

新HSK应试全解析 四级(含1MP3)
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561938355
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

通过新HSK(5级)阅读分类训练
ราคา : 480 บาท
ผู้แต่ง : 王小宁,陈思羽,赵晓琪
ISBN : 9787561934197
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

核心HSK——新汉语水平考试模拟试题集(第六级)
ราคา : 340 บาท
ผู้แต่ง : 徐昌火
ISBN : 9787561927502
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新HSK速成强化教程 口试(中级)
ราคา : 390 บาท
ผู้แต่ง : 赵延风
ISBN : 9787561940143
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

汉语水平考试模拟试题集(第2版) HSK四级
ราคา : 580 บาท
ผู้แต่ง : 李春玲
ISBN : 9787561947821
สำนักพิมพ์ : ิิ北京语言大学

HSK 8 级精解 ( 语法) + Tape
ISBN : 9787561911761
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学

新汉语水平考试大纲 HSK 六级
ISBN : 9787100069274
สำนักพิมพ์ : 北京语言大学
书香
คำว่า 书香 (shu xiang / ซวู เซียง) มาจากวลี 书香门第 (shu xiang men di / ซวู เซียง เหมิน) หมายถึง การสืบทอดความรู้และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม